Notowania

pkn orlen
25.04.2012 09:50

PKN Orlen nie wypłaci dywidendy? Sprawdź, co z zyskiem

Akcjonariusze PKN Orlen zajmą się rozpatrzeniem wniosku zarządu o przeznaczenie całości jednostkowego zysku za 2011 rok, w wysokości 1,386 mld zł, na kapitał zapasowy, na zwyczajnym walnym zgromadzenie zwołanym na 30 maja.

Podziel się
Dodaj komentarz
(orlen.pl)

Akcjonariusze PKN Orlen zajmą się rozpatrzeniem wniosku zarządu o przeznaczenie całości jednostkowego zysku za 2011 rok, w wysokości 1,386 mld zł, na kapitał zapasowy, na zwyczajnym walnym zgromadzenie zwołanym na 30 maja, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Oznacza to brak dywidendy.

- _ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu, postanawia zysk za rok 2011, w wysokości 1.386.165.827,51 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki _ - głosi projekt uchwały. Już w marcu Orlen poinformował, że zarząd chce przekazać zysk w całości na kapitał zapasowy.

W 2011 roku ZWZ także zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego jednostkowego zysku netto za 2010 rok, w wysokości 2.357,13 mln zł, na kapitał zapasowy.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 1386,17 mln zł zysku netto wobec 2357,13 mln zł zysku rok wcześniej. Koncern paliwowy PKN Orlen miał po korekcie i audycie 2363,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 2371,36 mln zł zysku rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 3.188,14 mln zł. Najistotniejszą zmianą wprowadzoną do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej jest utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Tagi: pkn orlen, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz