Notowania

gpw
13.05.2013 11:50

Podatek od dywidendy. Będą ważne zmiany

Sprawą zajmuje się Naczelny Sąd Administracyjny. Do czasu jej wyjaśnienia zawiesił wszystkie inne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Naczelny Sąd Administracyjny wyda za tydzień uchwałę w sprawie podatku od akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Rozstrzygnie, czy akcjonariusz, który jest osobą fizyczną, ma płacić zaliczki na podatek co miesiąc, czy dopiero gdy otrzyma dywidendę.

Sprawa nie jest całkiem nowa - w styczniu ub.r. NSA podjął już uchwałę (sygn. II FPS 1/11), w której stwierdził, że dochód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała dotyczyła jednak innego stanu faktycznego - akcjonariuszem była w tamtej sprawie osoba prawna, a tym razem problem dotyczy osób fizycznych.

Pytanie, które ma być rozstrzygnięte za tydzień, dotyczy tego samego problemu, co u osób prawnych - czy akcjonariusz powinien płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, czy dopiero w momencie otrzymania dywidendy.

Pytanie powstało na tle jednej ze spraw, która trafiła na wokandę NSA. Akcjonariusz był zdania, że zapłaci zaliczkę na podatek dopiero za miesiąc, w którym otrzyma dywidendę, natomiast izba skarbowa twierdziła, że ma on płacić zaliczki co miesiąc, obliczone według skali podatkowej, albo według liniowej stawki 19 proc. Izba argumentowała, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma szczególnych regulacji dotyczących rozliczania dochodu z uczestnictwa w SKA przez akcjonariusza tej spółki będącego osobą fizyczną. Dlatego taki akcjonariusz powinien - zdaniem izby - rozliczać dochody z udziału w SKA tak, jak wszystkie inne dochody z działalności gospodarczej.

Podatnik zaskarżył interpretację izby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ale sąd uznał, że interpretacja izby była prawidłowa i że akcjonariusz musi płacić zaliczki co miesiąc, a nie dopiero, gdy otrzyma dywidendę. WSA stwierdził, że skoro przychód akcjonariusza SKA jest przychodem z działalności gospodarczej, to akcjonariusz powinien rozliczać się od przychodów należnych, choćby nawet faktycznie ich jeszcze nie otrzymał.

Akcjonariusz wniósł skargę kasacyjną na ten wyrok, a Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia przez siedmioosobowy skład sędziów NSA. Dlatego zwrócił się do niego z pytaniem, czy przychód osoby fizycznej będącej akcjonariuszem SKA jest przychodem z działalności gospodarczej oraz, czy taka osoba ma płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, czy dopiero w momencie podjęcia uchwały o podziale dywidendy albo w momencie jej wypłaty.

Odpowiedź w tej sprawie ma zapaść za tydzień. Do czasu jej wydania NSA zawiesił postępowania w innych podobnych sprawach.

Problem wydawał się przesądzony, gdy w maju ub.r., na skutek uchwały ze stycznia ub.r., minister finansów wydał interpretację ogólną (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125), w której stwierdził, że choć styczniowa uchwała dotyczyła akcjonariuszy SKA będących osobą prawną, to jednak jej tezy mają charakter ogólny i mogą znaleźć zastosowanie również wtedy, gdy akcjonariuszem SKA jest osoba fizyczna.

W związku z tym minister stwierdził, że przychód akcjonariusza SKA - niezależnie od tego, czy jest on osobą prawną, czy fizyczną - powstaje z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo - jeżeli został określony dzień dywidendy - w tym dniu.

NSA nie zawsze jednak podziela ten pogląd. Przykładowo w wyroku z 23 października ub. r. NSA orzekł, że jeśli akcjonariusz jest osobą fizyczną, to istnieje możliwość ustalania jego dochodu co miesiąc, na podstawie ksiąg rachunkowych, a więc i płacenia przez niego miesięcznych zaliczek na podatek, a nie dopiero za miesiąc otrzymania dywidendy.

Bywają też wyroki przeciwne, w których NSA przyjmuje dokładnie tę samą wykładnię, co w uchwale dotyczącej akcjonariuszy będących osobą prawną - tzn. że akcjonariusz SKA płaci zaliczkę na podatek dopiero za ten miesiąc, w którym otrzymał dywidendę, a więc dopiero po uchwale o podziale zysku w spółce. Tak np. NSA orzekł 20 lipca 2012 r. i 28 września 2012 r.

Czytaj więcej w Money.pl
[ ( http://static1.platine.pl/i/art/236/252396_mhp.jpg ) ] (http://platine.pl/inwestujesz-oto-strategia-na-trudne-czasy-0-1192448.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Tak się chroni pieniądze w kryzysie Zobacz, jak znaleźć właściwe spółki, jakich unikać i na co zwracać uwagę.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/229/m20709.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podatki;w;firmie;fiskus;chce;opodatkowac;te;dywidendy,105,0,1142889.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Od takich dywidend ma też być podatek Ministerstwo Finansów szykuje projekt, z którego ma wynikać, że gdy spółka wypłaci dywidendę nie w gotówce, tylko wydając wspólnikom składnik majątku, np. budynek, akcje, to będzie musiała zapłacić podatek.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/40/m219688.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/produkcja;samochodow;miliard;euro;na;inwestycje;w;hiszpanii,201,0,1303753.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Wydadzą miliard euro na inwestycje w... W czasie nieco dłuższym niż rok, dziewięć wielkich koncernów samochodowych ulokuje w Hiszpanii pięć miliardów euro.
Tagi: gpw, inwestycje, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz