Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Polimex-Mostostal chce odzyskać od GDDKiA 475 mln zł

0
Podziel się:

Jednocześnie generalna dyrekcja wezwała spółkę do zapłaty wysokiej kary finansowej.

Polimex-Mostostal chce odzyskać od GDDKiA 475 mln zł
(Reporter)

Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Jednocześnie GDDKiA wezwało spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 221,4 mln zł.

14 stycznia bieżącego roku konsorcja wykonawcze z udziałem Polimexu-Mostostalu wypowiedziały kontrakty podpisane z GDDKiA i zakończyły roboty budowlane na odcinkach autostrad A1 i A4 i drogi ekspresowej S69.

_ - Odstąpienie od kontraktów spowodowane było nieprzedstawieniem przez GDDKiA w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w łącznej kwocie ponad 2 mld zł, oraz naruszeniem przez GDDKiA istotnych postanowień kontraktów polegających na odrzucaniu uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia za prace _ - napisano w komunikacie.

_ Wobec powyższego, konsorcjantom przysługuje roszczenie do GDDKiA o wypłatę przewidzianych kontraktem kar umownych. Polimex-Mostostal oczekuje, że zamawiający niezwłocznie wywiąże się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec konsorcjów wykonawczych _ - dodano.

Spółka poinformował też, że 31 stycznia otrzymała od GDDKiA wezwanie do zapłaty kary umownej w wysokości 221.381,1 mln zł tytułem odstąpienia przez GDDKiA od umowy budowy odcinka autostrady A4.

_ - W ocenie spółki żądanie GDDKiA zapłaty ww. kwoty jest bezpodstawne, z uwagi na fakt, że stroną która skutecznie odstąpiła od ww. umów było konsorcjum firm w skład którego wchodziła spółka. Odstąpienie GDDKiA od ww. umów - jako późniejsze względem oświadczenia konsorcjum firm - było bezskuteczne, a tym samym żądanie kary umownej należy uznać za bezpodstawne _ - napisano.

Polimex-Mostostal podał także, że wraz ze spółką Doprastav, dokonał zwrotu bezzasadnie wystawionych przez GDDKiA not księgowych na łączną kwotę 104.255,027 mln zł dotyczących umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S69.

Polimex naruszył umowę w sprawie obsługi zadłużenia

Spółka naruszyła umowę określającą warunki finansowania spółki przez wierzycieli. Spółka nie zapłaciła całości odsetek od kredytów, wierzytelności obligatariuszy oraz roszczeń zwrotnych z tytułu wypłat z gwarancji wystawionych przez banki, których płatność przypadała do dnia 31 stycznia bieżącego roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowego przypadku naruszenia umowy jest możliwość wypowiedzenia umowy przez każdego wierzyciela. Spółka wystąpiła do wierzycieli o zgodę na przesunięcie terminu płatności na dzień 30 kwietnia 2014 roku.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)