Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prokom Investment pozyska do 200 mln zł dla Petrolinvestu

0
Podziel się:

Petrolinvest podpisał z Prokomem Investment aneks do umowy z marca 2009 r., na mocy którego do 30 czerwca 2012 r. wydłużono okres realizacji przez Prokom działań, mających na celu pozyskanie na rzecz Petrolinvestu finansowania.

Prokom Investment pozyska do 200 mln zł dla Petrolinvestu
(spółka)
bEKwgjyt

Petrolinvest podpisał z Prokomem Investment aneks do umowy z marca 2009 r., na mocy którego do 30 czerwca 2012 r. wydłużono okres realizacji przez Prokom działań, mających na celu pozyskanie na rzecz Petrolinvestu finansowania. Prokom zobowiązał się, że w tym okresie pozyska finansowanie w wysokości do 200 mln zł.

na zdjęciu Ryszard Krauze główny udziałowiec Prokom Investment i Petrolinvestu

_ Finansowanie będzie udzielane spółce przez Prokom lub podmioty trzecie wskazane przez Prokom na podstawie umów pożyczek lub innych umów o podobnym charakterze na warunkach rynkowych z możliwością konwersji na kapitał własny spółki, lub też jako bezpośrednia inwestycja kapitałowa w akcje spółki _ - napisano w komunikacie.

bEKwgjyv

_ Żądanie konwersji całości lub części finansowania na kapitał własny spółki realizowane będzie w drodze emisji nowych akcji spółki po cenie emisyjnej równej średniej arytmetycznej cen zamknięcia ze 180 dni notowań akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poprzedzających datę zgłoszenia żądania lub, wedle wyboru Podmiotu Finansującego, po cenie emisyjnej równej cenie zamknięcia notowań akcji spółki na GPW z dnia poprzedzającego datę zgłoszenia żądania, przy czym cena emisyjna nie może być niższa od ceny nominalnej akcji, tj. 10 złotych _ - dodano.

W komunikacie podano, że łączna wartość finansowania zainwestowana w Petrolinvest przez Prokom lub podmioty przez niego wskazane przekroczyła od początku 2010 roku kwotę 262 mln zł, w tym finansowanie przez podmioty wskazane przez Prokom w ramach realizacji ww. umowy o pozyskanie finansowania przekroczyło kwotę 68 mln zł, z czego 35,8 mln zł zostało bezpośrednio przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia kredytowego spółki w grudniu 2010 roku.

_ Spółka zwraca przy tym uwagę, że przeszło 60 mln złotych z powyższego finansowania zostało pozyskane przy możliwości konwersji na akcje Petrolinvest po cenie emisyjnej 10 złotych za akcję, to jest wyższej niż ich cena na GPW, co wskazuje na wiarę inwestorów w powodzenie realizowanych przez Spółkę projektów _ - napisano.

_ Udostępnione przez Prokom oraz podmioty przez niego wskazane finansowanie wykorzystane zostało głównie na zmniejszenie zadłużenia Grupy Petrolinvest oraz realizację projektu poszukiwawczo-wydobywczego w Kazachstanie, stanowiąc jednocześnie istotne źródło finansowania całej działalności Spółki w 2010 roku _ - dodano.

bEKwgjyB
bEKwgjyW
giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)