Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się
Przegląd informacji ze spółek
bErgYmbp

Konsorcjum Stali szacuje wstępnie jednostkowy wynik finansowy netto za II kwartał 2016 r. na poziomie 18,282 mln zł, co stanowi wzrost o 17,72 mln zł r/r, podała spółka.

Polski Koncern Naftowy Orlen zdecydował o realizacji projektu budowy instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku za ok. 400 mln zł, podała spółka.

Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w jednostkowym sprawozdaniu.

bErgYmbr

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o połączeniu z Orange Customer Service (OCS) oraz TP Invest, poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Orange jako jedynego wspólnika tych spółek, wynika z uchwał walnego.

Erbud zawarł umowę z Bacoli Propierties na budowę budynku biurowego z częścią usługową przy ul. Piotrkowskiej 155 w Łodzi o wartości 103,83 mln zł netto, podała spółka.

Wśród pracowników kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 2 794 osoby zadeklarowały chęć skorzystania z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych. Liczba chętnych przewyższa limit, który został określony na poziomie 2 500 osób, podała spółka. Z pakietu osłonowego będą mogli skorzystać pracownicy, który zdecydowali się przejść do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).

PKN Orlen obniżył tegoroczny capex o 200 mln zł do 600 mln zł w segmencie wydobycia, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

bErgYmbx

PKN Orlen planuje zaprezentować nową, pięcioletnią strategię rozwoju do końca roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Jednym z filarów nowego planu rozwoju koncernu mają być innowacje.

Braster szacuje, że w ciągu 5 lat sprzedaż urządzenia Braster do badania piersi na rynku polskim powinna wynieść ok. 200 000 sztuk. Spółka chce rozpocząć efektywną sprzedaż urządzenia w IV kwartale 2016 roku na krajowym rynku, a następnie na rynkach międzynarodowych, co będzie miało znaczący wpływ na jej sytuację finansową, podał Braster.

Ronson Europe rozpoczyna publiczną emisję obligacji o łącznej wartości 10 mln zł, poinformowała spółka. Zapisy potrwają od 21 lipca do 12 sierpnia br. a oprocentowanie 4-letnich obligacji będzie stałe i wyniesie 5,25% w skali roku, podano także.

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała Macieja Szozdę ze składu zarządu IX wspólnej kadencji z dniem 21 lipca br., podała spółka.

bErgYmby

Konsorcjum w składzie P.A. Nova, TWS GB oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar zostało wybrane przez PKP S.A. w przetargu mającym na celu wyłonienie generalnego wykonawcy rewitalizacji dworca kolejowego Sosnowiec Maczki. Przewidywana wartość prac to 38,89 mln zł brutto, podała spółka.

Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł i terminie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat, które zostaną wyemitowane przez spółkę. Oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów, którzy nabędą obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500 000 zł, podał Orbis.

Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo czterogwiazdkowego "Dobosz Hotel Blue" w Świnoujściu za 83 mln zł netto, podała spółka.

Trans Polonia osiągnęła w czerwcu 17,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 221% r/r, podała spółka. Narastająco przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 r. wyniosły 73,4 mln zł i były wyższe o 163% w ujęciu rocznym.

bErgYmbz

Kleba Invest podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii S w liczbie do 2 tys. sztuk o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka.

Mikrokasa wyemitowała 6 133 obligacji serii MKR0718 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i cenie emisyjnej równej 984 zł za sztukę, podała spółka.

Unipetrol odnotował 3,12 mld CZK skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 3,31 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obligacje serii PPH Ghelamco Invest zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 22 lipca, podała GPW.

bErgYmbA

Obligacje Griffin Real Estate Invest serii 2A zadebiutują na rynku Catalyst w piątek, 22 lipca, podała GPW.

Po przeglądzie ratingu w związku ze sprzedażą pakietu akcji Benku Pekao przez Unicredit, S&P Global Ratings utrzymał rating Pekao na poziomie BBB+ z perspektywą negatywną oraz rating UniCredit na poziomie BBB-, z perspektywą pozytywną, podała agencja.

PKN Orlen obniżył zadłużenie netto o 0,4 mld zł kw/kw do 5,1 mld zł w II kwartale br. w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej wynoszących 1,8 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne rzędu 1,1 mld zł oraz 0,3 mld zł z tytułu zapłaconych odsetek i wpływu różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych oraz gotówki, podał koncern w prezentacji wynikowej.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen obniżyła się do 6 USD/ baryłkę w II kw. br. wobec 9,7 USD/ b rok wcześniej i w III kw. br. spada dalej - do 15 lipca osiągnęła 4,3 USD/ b, podał koncern. W I kw. 2016 r. marża ta wynosiła 5,3 USD/ b.

W związku z decyzją dyrektora Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2013 r., Action być może będzie musiał utworzyć w ciężar wyniku dodatkową rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku VAT w wysokości 23,45 mln zł, podała spółka.

PKN Orlen odnotował spadek zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 594 mln zł w II kw. 2016 r. z 2 902 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 1 608 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 1 367 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

bErgYmbS
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)