Notowania

rafako
03.09.2013 07:55

Rafako miało 3,3 mln zł zysku netto, ale...

Zysk netto Rafako przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w II kw. 2013 r. do 3,3 mln zł z 18,1 mln zł rok wcześniej - podało Rafako w raporcie półrocznym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Zysk netto Rafako przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w II kw. 2013 r. do 3,3 mln zł z 18,1 mln zł rok wcześniej - podało Rafako w raporcie półrocznym.

Audytor spółki zamieścił w raporcie z przeglądu kilka uwag, w tym m.in. odnośnie zasadności rozwiązania rezerwy, która podwyższyła zysk. Zysk z działalności operacyjnej w II kw. 2013 r. spadł do 2,15 mln zł z 8,6 mln zł przed rokiem. Przychody grupy Rafako spady do 197,6 mln zł z 425,98 mln złotych.

Po pierwszym półroczu 2013 r. Rafako ma 6,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki, 5,9 mln zł zysku operacyjnego i 381,4 mln zł przychodów.

_ - Wyższy poziom wartości portfela zamówień jednostki dominującej (bez projektów na budowę bloków energetycznych w elektrowniach Opole i Jaworzno) na koniec czerwca 2013, w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, daje szansę na wzrost sprzedaży i zmniejszenie różnicy okres do okresu w drugim półroczu 2013 roku _ - napisał zarząd Rafako w sprawozdaniu.

Audytor spółki Ernst&Young Audit w raporcie z przeglądu sprawozdania zamieścił kilka uwag w tym odnośnie zasadności rozwiązania rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną, odnoszące się do sporów toczących się w związku z kilkoma realizowanymi kontraktami, w łącznej kwocie 19 mln zł.

_ - Naszym zdaniem, rozwiązanie powyższych rezerw jest niezgodne z MSR 37. W związku z powyższym poszczególne pozycje zamieszczone w załączonym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym powinny być skorygowane... _ - napisał audytor.

W ocenie audytora w związku z tym przychody powinny być niższe o 13 mln zł, a zysk netto i kapitały własne o 17 mln zł.

Audytor zwraca też uwagę na poprawność wyceny należności na kwotę 124 mln zł od PBG, która jest w upadłości układowej, a także na poprawność wyceny aktywów finansowych i niefinansowych odnoszących się do Bioelektrowni Szarlej w łącznej kwocie 16 mln zł brutto.

Tagi: rafako, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz