Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Skarb Państwa poczeka na dywidendy ze spółek

0
Podziel się:

Kłopoty w Orlenie, PZU i GPW to wina złego prawa i nieudolności rządu.

Skarb Państwa poczeka na dywidendy ze spółek
(PAP/Bartłomiej Zborowski)

Skarb Państwa, któremu zależy na szybkiej i dużej dywidendzie, musiał przystać na przerwę w trzech walnych zgromadzeniach jego spółek. W PZU chodzi o konflikt z innym udziałowcem, a w Orlenie i na GPW o konieczność poprawienia prawa.

Walne zgromadzenie PZU zostało przerwane do 29 lipca, GPW aż do 30 dnia tego miesiąca. Akcjonariusze Orlenu poczekają krócej - do 15 lipca.

W PZU problem z Eureko

Walne zgromadzenie PZU miało zdecydować m.in. o podziale zysku netto za 2008 rok i ewentualnie wypłacie dywidendy z lat poprzednich. MSP musiało jednak wnioskować o przerwę w obradach, bo toczą się jeszcze negocjacje pomiędzy nim a drugim dużym akcjonariuszem - firmą Eureko.Eureko szacuje swoje szkody na 35,6 mld złotych.

Między Eureko i resortem skarbu trwa wieloletni konflikt dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., - m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela. Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

19 marca przed sądem gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i SP. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego. Firma domagała się wtedy, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję. MSP proponuje teraz nową próbę osiągnięcia porozumienia w oparciu o rozliczenie nakładów rzeczywiście poniesionych przez Eureko.

Do państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.

Orlen czeka na zmiany prawa

Do 15 lipca przerwane zostało również zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen. Wniosek o przerwę złożył jeden z udziałowców - Nafta Polska. Uzasadnił go tym, że do tej pory nie zakończył się proces legislacyjny dotyczący zmian w kodeksie spółek handlowych.

Walne zgromadzenie miało wprowadzić zmiany w statucie, ułatwiające ochronę firmy przed wrogim przejęciem. Zmiany w statucie mają ograniczyć prawo wykonywania głosów akcjonariuszowi, który nie przedstawi pełnych informacji o sobie, jeśli zarząd o takie wystąpi. Ograniczenie może też zostać zastosowane w przypadku podejrzewania próby kumulowania akcji przez powiązane ze sobą podmioty.

W statucie ma być ponadto utrzymana uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa i Nafty Polskiej. Tych dwóch podmiotów nadal nie będzie obowiązywało ograniczenie do wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 10 proc. akcji.

Na GPW też pauza, ale z PKO się udało

Walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych na wniosek Skarbu Państwa zostało przerwane do 30 lipca. Obecne przepisy prawa nie pozwalają na wypłatę dywidendy przez GPW. Ustawa, która to umożliwia, czeka jeszcze na ) prezydenta.

Natomiast walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przeznaczyło na wypłatę dywidendy 1 mld zł z zysku netto za 2008 rok, wynoszącego 2,88 mld złotych. Tym samym na jedną akcję przypadnie 1 zł dywidendy. Pozostała kwota 1,88 mld zł zasili kapitał rezerwowy banku.

Dywidendę otrzymają wszyscy akcjonariusze, którzy będą akcjonariuszami banku 24 września. Wypłata nastąpi 5 października.

Wcześniej ministerstwo, kierowane przez Aleksandra Grada proponowało wypłatę całego zysku w formie dywidendy.

Resort skarbu zaproponował także, by najpierw podwyższyć kapitał banku, a dopiero w drugiej kolejności przegłosować wypłatę dywidendy zaliczkowej z zysku za 2009 rok oraz dodatkowej dywidendy w 2010 roku. Na razie nie wiadomo, ile może wynieść zaliczka na poczet tegorocznego zysku. Zgodnie z przepisami kwota ta nie może jednak przekraczać połowy za trzy kwartały.

A banki gromadzą kapitał

**Gdy walka od dywidendy ze spółek Skarby Państwa trwa okazuje się, że kapitały własne polskich banków komercyjnych zostaną zasilone w tym roku rekordową kwotą 11 mld 200 mln zł zł.

Oznacza to, że w systemie bankowym pozostanie 87,5 proc. zysku za 2008 r. - _ Działania akcjonariuszy są zgodne z rekomendacjami KNF dotyczącymi przeznaczenia zysku na wzmocnienie sektora _ - informuje urząd.

Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, właściciele działających w Polsce banków wykazali się odpowiedzialnością, uznając za priorytet wzmocnienie bazy kapitałowej. Według urzędu, podwyższenie funduszy własnych banków zwiększa stabilność całego krajowego sektora bankowego i jednocześnie umożliwia dalszy rozwój akcji kredytowej.

Według urzędu, w sytuacji pogarszających się wskaźników makroekonomicznych, niestabilności rynków finansowych i zapotrzebowania gospodarki na kredyt, niezbędne jest utrzymanie bilansu kapitałowego banków na poziomie nie niższym niż przed podjęciem decyzji o podziale zysku za 2008 r.

UKNF informuje ponadto, że polityka dywidendowa banków w ostatnich latach ulega zmianie. Coraz większa część zysków przeznaczana jest na dalszy rozwój działalności, co - według urzędu - zasługuje na pozytywną ocenę. W 2007 r. banki komercyjne pozostawiły 44,2 proc. zysku z poprzedniego roku, w 2008 r. - było to 60,6 proc.

Czytaj w Money.pl
*Rząd mniej wyciągnie z PKO BP * Ministerstwo Skarbu Państwa proponuje przeznaczyć na dywidendę z zysku PKO BP miliard złotych. Czytaj w Money.pl
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)