Notowania

pre
13.11.2008 08:51

Stacje Lotosu miały w III kw. zysk operacyjny

Sieć detaliczna Grupy Lotos zanotowała w trzecim kwartale tego roku 5 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy rok wcześniej była to strata w wysokości 9 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Sieć detaliczna Grupy Lotos zanotowała w trzecim kwartale tego roku 5 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy rok wcześniej była to strata w wysokości 9 mln zł - poinformowała spółka w komentarzu do wyników kwartalnych.

_ Przychody ze sprzedaży obszaru detalicznego w III kw. 2008 roku wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 o 91 mln zł i wyniosły 452 mln zł. Wynik operacyjny obszaru wyniósł 5 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 16 mln zł _ - napisano w komunikacie.

W analogicznym okresie roku 2007 strata operacyjna wyniosła 9 mln zł, a powiększona o amortyzację 1 mln zł.

W III kw. 2008 roku marże detaliczne wzrosły o 18,6 poc. w stosunku do II kwartału 2008 roku, natomiast w stosunku do III kwartału 2007 roku wzrosły o 23,5 proc. Obok czynników rynkowych na wyniki finansowe grupy w III kw. 2008 roku wygenerowane przez obszar detaliczny wpływ miała restrukturyzacja i optymalizacja struktury sieci stacji, wprowadzenie do sprzedaży paliw premium oraz uzyskanie pozytywnych efektów wynikających z funkcjonowania stacji w ramach jednej zintegrowanej sieci.

Na koniec III kwartału 2008 roku sieć stacji Lotosu składała się z 351 obiektów, z czego liczba stacji własnych wzrosła do 137, liczba stacji partnerskich pozostała na poziomie 76, a liczba stacji patronackich wyniosła 138.

Grupa poinformowała, że jej strata netto, przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w trzecim kwartale 2008 roku 237,9 mln zł wobec 229,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Osiągnięty przez Lotos wynik jest zdecydowanie poniżej oczekiwań analityków, którzy zakładali, że strata netto wyniesie zaledwie 55 mln zł.

W trzecim kwartale zysk operacyjny, który wyniósł 39,18 mln zł, okazał się również gorszy od rynkowych oczekiwań na poziomie 108 mln zł.

Lotos pokazał jednak lepsze niż spodziewali się analitycy przychody ze sprzedaży. Wyniosły one w trzecim kwartale 4,76 mld zł, a rynek liczył na 4,26 mld zł.

Po dziewięciu miesiącach tego roku Grupa Lotos zanotowała 428,05 mln zł zysku netto, 519,6 mln zł zysku operacyjnego i 12,5 mld zł przychodów.

W trzecim kwartale 2008 roku Lotos przerobił 1,6 mln ton ropy, co stanowiło 104,3 proc. wykorzystania projektowych mocy wytwórczych rafinerii w Gdańsku.

Grupa Lotos sprzedała w III kwartale 2008 roku 371 tys. ton benzyn motorowych, 860 tys. ton oleju napędowego, 74 tys. ton lekkiego oleju opałowego, 58 tys. ton ciężkiego oleju opałowego, 122 tys. ton paliwa lotniczego, 307 tys. ton asfaltów i 238 tys. ton pozostałych produktów.

Lotos poinformował, że niższym cenom ropy naftowej w III kwartale 2008 roku w porównaniu z poprzednim kwartałem towarzyszył spadek dyferencjału z notowań Brent/Ural z 3,73 USD na baryłce w II kw. tego roku do 1,76 USD na baryłce w III kw. 2008 roku. W stosunku do III kw. 2007 roku dyferencjał z notowań Brent/Ural spadł o 1,00 USD na baryłce.

Grupa poinformowała, że w III kw. 2008 roku nastąpił wzrost średniego poziomu marży rafineryjnej w porównaniu do II kw. 2008 roku o 16,0 proc. do 9,15 USD na baryłce. W stosunku do analogicznego okresu 2007 roku marża rafineryjna wzrosła natomiast o 3,66 USD na baryłce, czyli o 66,7 proc.

Według Lotosu na wyniki finansowe grupy w III kwartale 2008 roku wpływ miały w szczególności: wysoka zmienność notowań ropy i produktów naftowych na rynkach światowych, spadek dyferencjału Brent/Ural, wzrost marży rafineryjnej, koszty tworzenia rezerw obowiązkowych paliw, wysoka zmienność kursu złotego w stosunku do USD, oraz zawarte zabezpieczające transakcje finansowe.

_ Saldo na działalności finansowej w analizowanym okresie 2008 roku by o ujemne i wyniosło -319,1 mln zł i było związane z transakcjami zabezpieczającymi ryzyko rynkowe dotyczące marży rafineryjnej i kursów walutowych, związane z realizacją programu 10 plus, jak również z ujęciem ujemnych różnic kursowych z przeszacowania kredytów, które w okresie III kw. 2008 roku wyniosły - 83,4 mln zł _ - napisano w komunikacie.

Tagi: pre, lts, mso, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz