Notowania

swz
19.03.2007 21:42

Swarzędz chce pozyskać kapitał

Swarzędz Meble chce pozyskać na realizację planów rozwoju 65 mln zł z emisji akcji, zysków oraz kredytu lub emisji obligacji.

Podziel się
Dodaj komentarz

Swarzędz Meble, którego strategia na lata 2007-2011 przewiduje inwestycje w rozbudowę własnych mocy produkcyjnych oraz przejęcia w branży, chce pozyskać na realizację tych planów 65 mln zł z emisji akcji, zysków oraz kredytu lub emisji obligacji - podała spółka.

"Plan inwestycyjny na lata 2007-2009 zakłada pozyskanie kwoty około 65 mln zł, która całkowicie zabezpieczy wszelkie inwestycyjne potrzeby spółki oraz umożliwi osiąganie zysków od 2007 r., a przy awizowanych już zamówieniach na rok 2008 spółka może osiągnąć już w roku bieżącym jedne z lepszych wskaźników rentowności w branży" - podał Swarzędz Meble.

"Osiągnięcie w pełni zakładanych celów zależeć będzie od pozyskania w relatywnie krótkim czasie dodatkowego kapitału, który umożliwi sfinansowanie pełnego pakietu działań rozwojowych" - dodał.

Swarzędz Meble zakłada pozyskanie niezbędnych środków: z planowanej IX emisji akcji (ok. 45-48 mln zł w połowie 2007 r.), z zysku netto za lata 2007-2009 (ok. 8-9 mln zł) i z kredytu bankowego lub emisji obligacji.

SWARZĘDZ CHCE ODZYSKAĆ POZYCJĘ LIDERA W MEBLACH PREMIUM I TOP PREMIUM

"Aktualnie strategicznym celem Swarzędz Meble jest odzyskanie pozycji lidera w kategorii mebli Premium i Top Premium na polskim rynku meblowym, którą potwierdzać będą osiągane wyniki, tak w produkcji jak i w sprzedaży" - podał Swarzędz.

"Przewidujemy, iż w latach 2010 -2011r. przychody ze sprzedaży powinny oscylować w przedziale 180-200 mln zł, całkowita marża brutto w przedziale 65-75 mln zł, co powinno przełożyć się na możliwość uzyskania marży netto w przedziale 18-23 mln zł" - dodano.

Spółka chce osiągnąć ten cel m.in. przez: zwiększanie potencjału własnej produkcji do poziomu 6-7 mln zł miesięcznie, tj. 72 - 84 mln zł rocznie (wg kosztów wytworzenia), rozszerzanie oferty handlowej, racjonalizację kosztów własnych i outsourcing części produkcji własnej.

SWARZĘDZ PLANUJE INWESTYCJE W PRODUKCJĘ WŁASNĄ I PRZEJĘCIA

Zwiększenie potencjału produkcji własnej wymagać będzie w latach 2007-2009 budowy nowej hali produkcyjnej w Swarzędzu o powierzchni do 6.000 m2.

"Powiększenie zakładu z 3.000 m2 do około 6.000 m2 spowoduje, że w systemie dwuzmianowym będzie on w stanie produkować każdy system meblowy i osiągać produkcję w wysokości 2 mln zł miesięcznie (wg kosztów wytworzenia)" - podał Swarzędz.

Zgodnie z zawartą umową wstępną firma Clip w rozliczeniu za przejęty od Swarzędz Meble teren starej hali produkcyjnej pokryje koszty projektu oraz połowę kosztów budowy nowej hali na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przewidywane nakłady inwestycyjne ze strony Swarzędz Meble obejmować będą koszty budowy drugiej połowy hali oraz koszty zakupu nowych maszyn, wyposażenia oraz koszty przeniesienia zakładu - łącznie ok. 10 mln zł. Dodatkowo na funkcjonowanie nowego zakładu produkcyjnego potrzebne będą środki obrotowe w wysokości około 3 mln zł.

Aktualnie zarząd analizuje rentowność tego przedsięwzięcia, która zadecyduje ostatecznie o przeznaczeniu środków na ten cel względnie na inne inwestycje.

_ Poza rozbudową mocy produkcyjnych firma chce być obecna na rynku produktów tapicerskich, który jest największym segmentem rynku mebli zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich. _ "Przejęcie zakładu zatrudniającego około 100 osób pozwoli produkować meble wg własnych wzorów i wysokich standardów jakościowych z dużą marżą handlową oraz wykorzystać dodatkowe kanały dystrybucji w kraju i zagranicą. Przewidywane nakłady inwestycyjne ze strony Swarzędz Meble to około 10 mln zł (przejęcie firmy, modernizacja, uzupełnienie parku maszynowego)" - podała spółka.

Dodatkowo na funkcjonowanie tego zakładu potrzebne będą środki obrotowe wysokości około 3 mln zł, co pozwoli produkować meble na poziomie 2,0 mln zł miesięcznie.

"Przejęcie znanej firmy produkcyjnej wraz z siecią sprzedaży jest w chwili obecnej w fazie operacyjnej" - podał Swarzędz

W przypadku zakładu produkcyjnego w Kościanie firma również analizuje różne rozwiązania (wybudowanie nowej hali produkcyjnej, modernizacja dotychczasowej lub oba te warianty). Spółka zakłada, że docelowo zakład w Kościanie będzie osiągał produkcję miesięczną w wysokości około 3 mln zł.

Przewidywane nakłady inwestycyjne ze strony Swarzędza to ok. 7-10 mln zł. Dodatkowo na funkcjonowanie tego zakładu potrzebne będą środki obrotowe wysokości około 3-6 mln zł.

Od ostatecznych rozwiązań w sprawie tych inwestycji zależą decyzje spółki, co do ewentualnych przejęć innych zakładów produkcyjnych.

"Nie można wykluczać potrzeby podjęcia takiej inwestycji, aby zwiększyć skuteczność realizacji planu rozwoju spółki" - podał Swarzędz.

Jeśli chodzi o ewentualne przejęcia sklepów lub sieci handlowych zarząd, który podjął już działania w tym kierunku, chciałby w ten sposób wesprzeć możliwości handlowe spółki.

_ Swarzędz planuje rozbudowę własnej sieci sprzedaży do 40 salonów o powierzchni 300-500 m2. Na ten cel chce przeznaczyć dodatkowo około 6 mln zł (16 nowych salonów, modyfikacje w dotychczasowej sieci). _Ponad to spółka chce utworzyć około 50 punktów informacyjno-sprzedażowych jako placówek wspomagających. Będą one tworzone w miastach średniej wielkości i w dużych obiektach handlowych, w których nie ma salonów Swarzędza. Na ten cel firma planuje przeznaczyć około 5 mln zł.

Swarzędz planuje też utworzenie biura eksportu wraz z zapewnieniem środków obrotowych niezbędnych dla realizacji wzrostu sprzedaży eksportowej do około 40 mln zł rocznie.

Tagi: swz, swarzędz, emisja, kapitał, meble, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz