Notowania

tps
17.08.2007 14:55

UKE nałożył na TP SA kolejną karę

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ukarał TP SA za niewykonywanie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień. Kara wynosi 33 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartłomiej Zborowski)

*Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ukarał TP SA za niewykonywanie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień. Kara wynosi 33 mln zł. *

UKE wyjaśnia, że spółka nie stosowała się do decyzji prezesa urzędu, które zmieniały projekt ofertę TPSA w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. Decyzje te stanowią ofertę ramową i zawierają regulacje wprowadzające minimalne wymagania, gwarantujące operatorom alternatywnym brak dyskryminacji. Na ich podstawie TPSA była zobowiązana do zawierania umów z operatorami na warunkach nie gorszych niż określone tymi decyzjami.

"W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż pomimo skutecznego złożenia przez operatorów wniosków o zawarcie Umowy o Dostępie i Umowy Kolokacji, TPSA zawarła umowy o treści niezgodnej z ww. decyzjami bądź w ogóle ich nie zawarła. W ocenie Prezesa UKE przyczyną takiego stanu rzeczy był brak w toku negocjacji woli spółki dostosowania Projektów Umów o Dostępie i Umów Kolokacji do ww. decyzji, mimo zgłaszanych w tym przedmiocie zastrzeżeń operatorów" - czytamy w komunikacie.

"Prawo Telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu" - czytamy w komunikacie.

Urząd uzasadnia wysokość kary tym, że TPSA po raz kolejny naruszyła postanowienia oferty ramowej, utrudniając i opóźniając w ten sposób rozwój konkurencji.

Tagi: tps, giełda, wiadomości, gospodarka, telekomunikacja, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz