Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kgh
14.08.2008 08:18

Wyniki KGHM powyżej oczekiwań

Zysk spółki w drugim kwartale spadł do 832,5 mln zł. Analitycy oczekiwali gorszego wyniku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Centrum Prasowe KGHM S.A.)

Jednostkowy zysk netto KGHM w drugim kwartale 2008 roku spadł do 832,5 mln zł z 931,1 mln zł w drugim kwartale 2007 roku i był powyżej konsensusu na poziomie 798 mln zł.

Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki w II kwartale wahały się w przedziale od 750 mln zł do 834 mln zł.

Zysk operacyjny w drugim kwartale 2008 roku spadł do 1,03 mld zł z 1,17 mld zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 984 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w drugim kwartale 2008 roku 3,03 mld zł wobec 3,22 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tymczasem analitycy spodziewali się 2,93 mld zł przychodów.

Spółka podała, że spadek przychodów rok do roku o 6 proc. to efekt umocnienia złotego z 2,82 zł/USD do 2,18 zł/USD i niższego wolumenu sprzedaży miedzi, z 144 tys. t do 133 tys. t.

Natomiast na wzrost przychodów miały wpływ: zmiany skutków rozliczonych transakcji zabezpieczających, na których zanotowano zwiększenie wyniku z minus 376,4 mln zł do plus 4,3 mln zł, wyższe notowania na rynkach metali, w tym wzrost cen miedzi z 7.637 USD/t do 8.448 USD/t i cen srebra z 13,33 USD/troz do 17,18 USD/troz oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży srebra z 264 t do 299 t.

W drugim kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 83 proc., a srebra 12 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2007 roku było to odpowiednio: 87 proc. i 10 proc.

W drugim kwartale 2008 roku KGHM Polska Miedź wyprodukowała 129 tys. t miedzi elektrolitycznej, w tym 25 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 308 t srebra metalicznego.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w drugim kwartale 2008 roku wyniosły 1,97 mld zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 5 proc.

_ - Na kształtowanie się poziomu kosztów operacyjnych wpływ miała przede wszystkim: wyższa wartość zużytych materiałów technologicznych i energii z tytułu wzrostu cen, wyższy poziom kosztów pracy na skutek wzrostu płac zasadniczych, rozliczenie w koszty działalności operacyjnej podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych płaconego bieżąco na rzecz gmin (skutek postanowienia Trybunału Konstytucyjnego), realizacja dodatkowych prac związanych z przygotowaniem złoża do eksploatacji (większy zakres górniczych robót przygotowawczych) _ - napisano w raporcie.

Spółka podała, że całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej w drugim kwartale 2008 roku wyniósł 12.310 zł/t i był większy o 11 proc. niż w drugim kwartale 2007 roku.

_ - Przyrost kosztu produkcji wynika głównie ze wzrostu kosztów według rodzaju oraz zmniejszenia produkcji miedzi z wsadów własnych o 7 proc. Udział produkcji miedzi z wsadów własnych w drugim kwartale 2007 roku wynosił 85 proc., w drugim kwartale 2008 roku wyniósł 81 proc. _ - głosi raport.

Zysk na sprzedaży, czyli zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży wyniósł w drugim kwartale tego roku 1,05 mld zł i był niższy o 21 proc. od osiągniętego w drugim kwartale 2007 roku.

Wartość EBITDA w drugim kwartale 2008 roku wyniosła 1,14 mld zł, w tym amortyzacja wyniosła 115,9 mln zł. EBITDA była o 10 proc. niższa od wartości wskaźnika dla analogicznego okresu roku ubiegłego.

KGHM podał, iż w drugim kwartale 2008 roku strategie zabezpieczające cenę miedzi stanowiły ok. 28 proc., a srebra ok. 31 proc. zrealizowanej przez spółkę sprzedaży metali, natomiast nie zabezpieczano przychodów ze sprzedaży przed ryzykiem kursowym.

Tagi: kgh, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz