Notowania

pge
27.08.2014 08:15

Wyniki PGE. Pochwalili się dobrymi wynikami

Spółka prognozuje dalszą poprawę poziomu zysku w segmencie wytwarzania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stefan Maszewski/Reporter)

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2014 roku 1,71 mld zł i był o 33 procent wyższy rok do roku - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 1,6 mld zł.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale od 1,31 do 1,72 mld zł, a mediana wyniosła 1,62 mld zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy PGE w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 2,15 mld zł. Okazał się o 33 procent wyższy rok do roku i o 8,3 procent wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 2 mld zł.

EBITDA wyniosła 2,95 mld zł wobec oczekiwanych przez rynek 2,74 mld zł. Rok wcześniej EBITDA grupy była o 22 procent niższa.

Przychody ze sprzedaży netto spadły o 0,1 proc. rdr do 7,28 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody grupy PGE na poziomie 6,72 mld zł.

Konsensus został przygotowany w oparciu o prognozy sporządzone przed komunikatem PGE, w którym spółka poinformowała, że jej skonsolidowana EBITDA w pierwszej połowie 2014 roku, po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, wyniesie ok. 4,6 mld zł.

W całym pierwszym półroczu 2014 roku zysk netto grupy PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,5 mld zł (wzrost rdr o 14 proc.), zysk operacyjny 3,13 mld zł (wzrost o 13 procent), a EBITDA 4,66 mld zł (więcej o 33 proc.).

Marża EBITDA osiągnęła na koniec czerwca 2014 roku 32,8 procent, zaś marża EBIT 22 procent. Skonsolidowane przychody grupy PGE w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 14,21 mld zł (spadek rok do roku o 5,9 procent).

W sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze grupa PGE ujęła w przychodach ze sprzedaży przychody z tytułu KDT w wysokości 1.162 mln zł. W tej wartości kwota około 911 mln zł wynika z ponownego przeliczenia modelu rekompensat KDT, które spowodowane było zmianą przyjętych założeń służących do obliczenia wartości tzw. korekty końcowej (w tym przede wszystkim zmiana stopy dyskonta).

Nakłady inwestycyjne grupy PGE w pierwszym półroczu wyniosły 2,23 mld zł. Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach należacych do grupy kapitałowej PGE sięgnęło w pierwszych sześciu miesiącach tego roku 24,1 mln ton, czyli o 4 proc. mniej rok do roku.

Produkcja energii elektrycznej netto sięgnęła 26,6 TWh i była 6 procent niższa rok do roku.

W pierwszym półroczu sprzedaż ciepła wyniosła w Grupie Kapitałowej PGE 10,06 mln GJ i była niższa w porównaniu do 2013 roku o 17 proc. Niższa sprzedaż wynika głównie z zaprzestania poboru ciepła przez dotychczasowego kluczowego odbiorcę PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Sprzedaż energii do odbiorców finalnych sięgnęła w pierwszym półroczu 19,56 TWh (10 proc. więcej rok do roku), a dystrybucja energii elektrycznej wzrosła rok do roku o 2 proc. i wyniosła 15,95 TWh. Wzrost sprzedaży do odbiorców finalnych został zrealizowany głównie w segmencie dużych i średnich przedsiębiorstw.

Spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przez GK PGE na rynku hurtowym wynika przede wszystkim z zakończenia sprzedaży energii w ramach kontraktu z Energa - Obrót, który był realizowany w 2013 roku.

Spadek sprzedaży energii elektrycznej poza granicami kraju związany jest z niższą sprzedażą PGE Trading GmbH wynikającą przede wszystkim z różnicy cen pomiędzy rynkiem polskim a rynkami sąsiednimi.

Poprawa wyników w segmencie wytwarzania

PGE zakłada, że w 2014 roku EBITDA grupy w segmencie wytwarzania konwencjonalnego wzrośnie rok do roku, a w segmencie obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej spadnie rok do roku - podała spółka w prezentacji.

Spółka zakłada też płaski wynik EBITDA rdr w segmencie dystrybucji oraz w segmencie OZE.

Spółka podała, że poprawa wyników w segmencie wytwarzania konwencjonalnego wynikać będzie m.in. z aktualizacji modelu dotyczącego KDT, perspektyw dla CO2 oraz programów efektywnościowych i lepeszego wykorzystania aktywów na węglu brunatnym. Wśród czynników z negatywnym wpływem na ten segment PGE wymienia m.in. spadek cen hurtowych energii o ok. 15-20 zł/MWh.

Wcześniej, w marcu, spółka przewidywała spadek EBITDA w segmencie wytwarzania rok do roku. Wyższy rok do roku ma być CAPEX (nakłady inwestycyjne) grupy.

Spółka wymienia w prezentacji realizowane projekty wytwórcze w Opolu i Gorzowie. Do końca roku planowane jest wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) wykonawcy bloku w Turowie. Wyższe rdr mają być nakłady w dystrybucji.

W 2013 roku EBITDA w segmencie wytwarzania konwencjonalnego wyniosła 3,82 mld zł, a w segmencie OZE wzrosła 386 mln zł. W segmencie obrotu hurtowego grupa miała 982,8 mln zł EBITDA, a w sprzedaży detalicznej 287,7 mln zł. EBITDA w segmencie dystrybucji sięgnęła 2,209 mld zł.

Tagi: pge, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz