Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wyniki Polimex-Mostostal zaskoczyły analityków

0
Podziel się:

Prognozy wyników Polimeksu za drugi kwartał charakteryzowały się wyraźną rozbieżnością.

Wyniki Polimex-Mostostal zaskoczyły analityków
bFfnkUJN

Polimex-Mostostal miał w drugim kwartale 2013 roku 72,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej - podała spółka w sprawozdaniu za pierwsze półrocze. Strata okazała się dwukrotnie wyższa niż strata oczekiwana przez rynek, gdyż konsensus zakładał 36,2 mln zł straty.

Prognozy wyników Polimeksu za II kw. charakteryzowały się wyraźną rozbieżnością, gdyż najwyższa prognoza zakładała 26,2 mln zł zysku netto, a najniższa przewidywała 85 mln zł straty.

Strata operacyjna grupy za II kw. wyniosła 77,6 mln zł, podczas, gdy rynek oczekiwał 21,8 mln zł straty. Prognozy analityków wahały się od 23,9 mln zł zysku operacyjnego za II kw. do 72 mln zł straty.

bFfnkUJP

Przychody w II kw. były na poziomie 607 mln zł, tymczasem konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 753,8 mln zł.

Po pierwszym półroczu 2013 r. Polimex ma 96,18 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, 45 mln zł straty operacyjnej i 1,14 mld zł przychodów.

W sprawozdaniu zarządu podano, że na wynik grupy w I pół. 2013 r. miały wpływ: rozwiązanie rezerwy aktuarialnej na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, zbycie nieruchomości "Suchy Dok" w Gdyni, zbycie Ocynkowni w Częstochowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach realizacji programu dezinwestycji. Korzystny wpływ na wyniki miała obniżka kosztów ogólnego zarządu (spadek w wys. 18,9 proc. w stos. do danych porównywalnych za okres I pół. 2012 r.)

W pierwszej połowie 2013 r. Polimex miał 310,5 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej w porównaniu do 447,4 mln zł ujemnych przepływów w analogicznym okresie 2012 r. Na koniec czerwca środki pieniężne były na poziomie 230 mln zł w porównaniu do 169,9 mln zł przed rokiem.

bFfnkUJV

Portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, lecz zawierający realizację kontaktu na Elektrowni Opole w wysokości 3,9 mld zł netto, wynosi 11 mld zł, w tym: kontrakty zawarte 10,9 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 0,1 mld zł.

Aktualny portfel zamówień na 2013 rok to 1,5 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych. Portfel na 2014 rok wynosi 3,3 mld zł w tym kontrakty zawarte 3,2 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji 0,1 mld zł.

bFfnkUKq
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)