Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zarząd Agory może podwyższyć kapitał zakładowy

0
Podziel się:

WZA Agory SA przedłużyło do 30 czerwca 2007 roku upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki maksymalnie o 42.568.143 zł w ramach kapitału docelowego. Zarząd chciał mieć taką możliwość na wypadek realizacji inwestycji w telewizję, zakładaną w strategii rozwoju Agory.

bEKnGtAl

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 56.757.525 zł.

W czerwcu 2001 roku WZA spółki upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego o 42.568.143 zł w ciągu trzech lat, jednak zarząd nie skorzystał dotychczas z tej możliwości.

"Nie zrezygnowaliśmy z inwestycji w telewizję. Ona będzie nas interesować tak długo, jak będzie to z korzyścią dla akcjonariuszy" - powiedziała Wanda Rapaczyńska, prezes Agory, podczas czwartkowego walnego.

bEKnGtAn

Uzasadniając potrzebę przedłużenia upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki mówiła, że inwestycja w telewizję wymagałaby emisji akcji, gdyż środki z posiadanego przez nią kredytu nie byłyby wystarczające.

"Emisja dawałaby nam przewagę konkurencyjną" - powiedziała.

Prezes poinformowała, że spółka nie przewiduje innej inwestycji tego rozmiaru, jak możliwa inwestycja w telewizję.

"W tej chwili nie prowadzimy rozmów na temat przejęcia telewizji" - powiedziała PAP Rapaczyńska.

bEKnGtAt

Prezes poinformowała, że Agora pracuje nad alternatywną strategią rozwoju, która obok akwizycji obejmować będzie inwestycje typu green field.

"Potrzebujemy kilku miesięcy na przygotowanie strategii" - powiedziała PAP.

Spółka poinformowała pod koniec maja, że rada nadzorcza Agory, pozytywnie ocenia restrukturyzację, ale jednocześnie oczekuje, że do końca roku zarząd przedstawi alternatywną strategię dalszego rozwoju firmy.

Obecna strategia spółki zakłada inwestycje w innych sektorach rynku mediów niż rynek dzienników, w tym w sektorze telewizji naziemnej i wydawnictw edukacyjnych.

bEKnGtAu

Agora jej bliska realizacji jednego z tych celów. Znalazła się bowiem obok konsorcjum Advent International Sp. z o.o i CA IB PRE IPO Investment I Sp.z o.o. na krótkiej liście podmiotów dopuszczonych do dalszych negocjacji w sprawie zakupu od 30 do 60 proc. akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Rapaczyńska poinformowała, że to iż, spółka jest zaangażowana w tę prywatyzację było jednym z powodów pozostawienia w spółce ubiegłorocznego zysku w wysokości 7,8 mln zł.

"Rozważaliśmy możliwość wypłaty dywidendy, ale to byłaby bardzo mała kwota na jedną akcję (...) Poza tym spółka bada możliwości inwestycyjne na rynku medialnym" - powiedziała.

WZA zdecydowało więc, zgodnie z propozycją zarządu spółki, że z zysku za 2003 rok 378.590,76 zł zostanie przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałe 7.423.201,90 zł zasili kapitał zapasowy.

bEKnGtAv

Podczas walnego Rapaczyńska poinformowała, że spółka powołała zespół do zmian w statucie spółki, mający przygotować propozycję zmiany zapisów w zakresie dywidendy, idącą w kierunku zbliżenia zapisów statutu Agory do zapisów Kodeksu spółek handlowych.

Obecnie statut Agory zakłada, że na wypłatę dywidendy może być przeznaczony zysk za ostatni rok obrotowy.

Tymczasem Kodeks spółek handlowych dopuszcza przeznaczanie na wypłatę dywidendy zysku z kapitałów rezerwowych utworzonych w okresie nie przekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych.

Czwartkowe walne Agory poza zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki i grupy oraz udzieleniem absolutorium z wykonywania obowiązków za 2003 rok członkom zarządu i rady nadzorczej zmieniło także statut spółki, zwiększając maksymalną liczbę członków zarządu z czterech do sześciu.

bEKnGtAw

WZA powołało do zarządu, na piątego członka, Jarosława Szalińskiego, obecnego dyrektora finansowego Agory. Uchwała ta uprawomocni się po zarejestrowaniu zmiany statutu.

bEKnGtAO
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)