Notowania

Przejdź na
pce
26.10.2009 17:48

Zarząd i związki ZCh Police zawarły porozumienie

Zarząd i związki zawodowe Zakładów Chemicznych Police zawarły porozumienie, co oznacza spełnienie jednego z warunków postawionych przez bank PKO BP umożliwiającego uruchomienie 190 mln zł kredytu, poinformowała spółka.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Zarząd i związki zawodowe Zakładów Chemicznych Police zawarły porozumienie, co oznacza spełnienie jednego z warunków postawionych przez bank PKO BP umożliwiającego uruchomienie 190 mln zł kredytu, poinformowała spółka.

_ (...) spotkanie zarządu i organizacji związkowych działających w Zakładach Chemicznych Police zakończyło się podpisaniem porozumienia. Jego podpisanie oznacza spełnienie jednego z warunków postawionych przez bank _ - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wypracowany przez zarząd i organizacje związkowe kompromis polega na utrzymaniu założonej w Programie Restrukturyzacji kwoty oszczędności. _ W porównaniu jednak z pierwotnym planem większą uwagę przywiązuje się do utrzymania miejsc pracy przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, takich jak: zasilenie kart podarunkowych czy nagród z funduszu dyspozycyjnego. Kontynuowane będzie również czasowe zmniejszenie składki na pracowniczy program emerytalny _ - czytamy dalej.

ZCh Police podały, że podczas piątkowego spotkania zarządu i zakładowych organizacji związkowych dyskutowano na temat Programu Restrukturyzacji. _ W części dotyczącej kapitału ludzkiego, strony wypracowały kompromis. W efekcie, realizacja Programu Restrukturyzacji w latach 2009-2012 przyniesie Spółce oszczędności na kosztach pracy w wysokości 143 mln zł - z czego w 2009 roku ponad 50 mln zł. Zatrudnienie spadnie w 2009 roku o 8 % tj. 255 osób. Umowy z pracownikami zatrudnionymi na czas określony, będą kontynuowane po ich weryfikacji, której dokonają kierownicy zakładów wraz z dyrektorami pionów _ - głosi komunikat.

Tydzień temu Zakłady Chemiczne Police otrzymały potwierdzenie przyznania przez zarząd Banku PKO BP kredytu długoterminowego w wysokości 190 mln zł - w pełnej kwocie, o jaką występowały. Bank zastrzegł wtedy jednak, że przekazanie pieniędzy nastąpi po wypełnieniu przez Police dodatkowych warunków.

Większość z nich ma charakter techniczny i dotyczy ustanowienia zabezpieczeń materialnych, poręczenia ARP, podpisania porozumień odnośnie opcji, utrzymania progowych wskaźników rentowności operacyjnej, zadłużenia i płynności.

Spółka podała wtedy, że według niej, kluczowe znaczenie dla uruchomienia kredytu mają warunki związane z jej restrukturyzacją, a program restrukturyzacji, w tym także obszar racjonalizacji zatrudnienia musi być zaakceptowany przez organizacje związkowe.

Wcześniej związki zawodowe wszczęły spór zbiorowy z zarządem domagając się m. in. wstrzymania zwolnień pracowników zatrudnionych na czas określony, którym wygasają czasowe umowy o pracę.

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań, w tym w szczególności w stosunku do PGNiG oraz bieżące zakupy surowcowe i realizację zadań restrukturyzacyjnych. Kredyt pozwoli na ustabilizowanie płynności finansowej i odpowiednie przygotowanie spółki do sezonu wiosennego.

Umowa z bankiem zakłada, że postęp w realizacji programu będzie raportowany co kwartał do banku, wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę kredytu.

W połowie września Police czasowo ograniczyły moce wytwórcze: nawozów wieloskładnikowych o ok. 31%, amoniaku o ok. 50%, kwasu fosforowego o 23% i kwasu siarkowego o 31%.

Według firmy, decyzja została podjęta po szczegółowej analizie trendów rynkowych w przeszłości, aktualnej sytuacji rynkowej oraz faktycznego wykorzystania instalacji produkcyjnych w I półroczu 2009 roku.

Spółka podała, że harmonizacja mocy produkcyjnych jest elementem realizowanego obecnie programu jej restrukturyzacji, a selektywnie odciążone linie technologiczne utrzymywane będą w stanie gotowości do podjęcia produkcji. Decyzja o przywróceniu dotychczasowego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych ma zostać podjęta w sytuacji poprawy koniunktury oraz zagwarantowania odpowiednich marż pokrycia.

Ograniczenie mocy produkcyjnych spowoduje spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 81 osób.

Wcześniej spółka podawała, że w 2009 roku największy efekt finansowy w programie restrukturyzacji - 124,5 mln zł - przyniesie redukcja kosztów stałych, a po ok. 80 mln zł aktywizacja sprzedaży i restrukturyzacja zatrudnienia. Natomiast tylko 14,6 mln zł przyniesie spółce zbycie aktywów.

Zakłady Chemiczne Police miały 228,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec 252,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 873,38 mln zł wobec 1486,25 mln zł rok wcześniej.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )
Tagi: pce, pko, pgn, efk, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz