Notowania

kgh
27.10.2008 17:37

Związki odwołały strajk w KGHM

Organizacje związkowe KGHM odwołały pogotowie strajkowe oraz strajk ostrzegawczy, planowany na 5 listopada.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Centrum Prasowe KGHM S.A.)

Organizacje związkowe KGHM odwołały pogotowie strajkowe oraz strajk ostrzegawczy, planowany na 5 listopada.

Związkowcy odstąpili także od postulatu wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 200 zł, natomiast zarząd KGHM zrezygnował z projektu utworzenia Kopalni Zespolonej i konsolidacji hut.

_ Zarząd KGHM Polska Miedź SA podpisał dzisiaj porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w spółce. Na jego mocy centrale związków zawodowych odwołały dzisiaj pogotowie strajkowe, planowane wysłuchanie publiczne i strajk ostrzegawczy _ - poinformowała spółka.

_ Odstąpiły także od postulatu wzrostu stawek osobistego zaszeregowania o 200 zł _ - dodano.

Spółka poinformowała, że zarząd KGHM z kolei odstąpił od projektu utworzenia Kopalni Zespolonej, projektu konsolidacji hut i utworzenia spółki Teleinformatyka na bazie majątku oddziału COPI.

_ Strony ustaliły także, że nie później niż do końca grudnia 2008 roku dokonają oceny osiągniętego poziomu wynagrodzeń oraz utraty ich wartości realnej w bieżącym roku. Wysokość ewentualnej jednorazowej premii wyrównawczej wynikać będzie z tej oceny i sytuacji zewnętrznej Spółki _ - napisano.

Pracownicy KGHM Polska Miedź SA w referendum zorganizowanym przez
związki zawodowe poparli podjęcie strajku. Zapowiadany strajk 24-
godzinny miał odbyć się 5 listopada we wszystkich oddziałach KGHM.

W referendum załoga KGHM wypowiedziała się także przeciw restrukturyzacji spółki, czyli przeciwko połączeniu trzech kopalń w Kopalnię Zespoloną. Pracownicy obawiali się, że połączenie doprowadzi do likwidacji obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

KGHM podał w ubiegłym tygodniu, że wobec sytuacji na rynkach finansowych i pogarszającej się sytuacji w otoczeniu spółki, w tym istotnego spadku cen miedzi, zarząd zdecydował o podjęciu doraźnych działań nakierowanych na uzyskanie szybkiego efektu obniżki kosztów i podniesienie efektywności.

Spółka liczy, że podjęte działania w krótkim czasie przyniosą istotne efekty. Jednocześnie zostały wstrzymane prace nad projektami dotyczącymi integracji kopalń oraz zmian organizacyjnych dotyczących hutnictwa, które w założeniach miały dać wymierne efekty w perspektywie 2 do 4 lat.

Odstąpienie od łączenia kopalń było warunkiem dalszych rozmów ze związkami.

Tagi: kgh, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz