Notowania

brs
12.05.2011 17:54

Zyski Boryszewa wzrosły o ponad 123 procent

Spółka Boryszew miała 18,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 8,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Podziel się
Dodaj komentarz