Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ELEMENTAL HOLDING S.A.
Tytuł: Skonsolidowany raport półroczny PSr
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-11-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę
DataNazwiskoStanowisko
2017-11-30 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2017-11-30 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2017-11-30 Anna Kostro Członek Zarządu
2017-11-30 Marta Rutkowska Członek Zarządu

Skonsolidowany raport półroczny PSr
>w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 680 812 447 661 160 289 102 194
koszt własny sprzedaży 654 753 417 362 154 154 95 277
zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 667 33 091 7 220 7 554
zysk (strata) brutto 22 831 31 475 5 375 7 185
zysk (strata) netto 20 829 30 740 4 904 7 017
zysk (strata) netto podmiotu dominującego 16 122 30 047 3 796 6 859
liczba akcji w sztukach średnioważona 170 466 065 170 466 065 170 466 065 170 466 065
zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro 0,09 0,18 0,02 0,04
30,06 30,06 30,06 30,06
aktywa trwałe 371 588 295 148 87 919 66 693
aktywa obrotowe 314 026 350 451 74 299 79 198
kapitał własny 457 959 385 233 108 354 87 048
kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 447 015 370 892 105 765 83 808
zobowiązania długoterminowe 61 294 156 551 14 502 35 375
zobowiązania krótkoterminowe 166 361 103 815 39 361 23 458
wartość księgowa na akcję (zł/euro 2,62 2,18 0,62 0,49
1,01 1,01 1,01 1,01
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 685 -3 279 -1 338 -749
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 527 -30 213 -8 364 -6 897
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 967 63 168 3 995 14 420
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,02 +100,00 0,00
Plaza Centers NV 3,55 +29,09 0,10
Baltona SA 9,14 +12,01 0,09
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Eurohold Bulgaria AD 2,82 -29,15 0,00
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,07 -12,50 0,00
PBG SA 0,09 -10,00 0,01