Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ES-SYSTEM S.A.
Tytuł: Skonsolidowany raport roczny RS
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Rafał Gawrylak Prezes Zarządu
2017-03-16 Mirosław Butryn Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Waldemar Pilch Wiceprezes Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Teresa Wierzbicka Główny Księgowy

Raport roczny 2016
Rachunek zysków i strat
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży 182 131 184 160 41 623 44 007
zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 533 9 898 807 2 365
zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 870 10 002 884 2 390
zysk (strata) netto okresu 3 290 8 414 752 2 011
zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 290 8 487 752 2 028
zysk (strata) na akcję (pln/eur 0,08 0,20 0,02 0,05
rozwodniony zysk (strata) na akcję (pln/eur 0,08 0,20 0,02 0,05
Rachunek przepływów pieniężnych
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 661 16 543 3 122 3 953
środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 427 -3 348 -1 012 -800
środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 245 -15 033 -2 570 -3 592
zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 011 -1 838 -460 -439
Bilans
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
aktywa 180 110 187 293 40 712 43 950
zobowiązania długoterminowe 8 495 8 638 1 920 2 027
zobowiązania krótkoterminowe 30 411 29 888 6 874 7 013
kapitał własny 141 174 148 767 31 911 34 910
kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 141 174 148 571 31 911 34 864
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,05 +25,00 0,00
LARK.PL 0,52 +15,56 0,33
EVEREST INVESTMENTS 1,00 +11,11 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
MNI 0,05 -16,67 0,00
SETANTA 6,18 -14,17 0,01
JWW INVEST 2,72 -12,26 0,03