Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ES-SYSTEM S.A.
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Rafał Gawrylak Prezes Zarządu
2017-03-16 Mirosław Butryn Wiceprezes Zarządu
2017-03-16 Waldemar Pilch Wiceprezes Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Teresa Wierzbicka Główny Księgowy

Raport roczny 2016
Rachunek zysków i strat
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży 180 087 181 183 41 156 43 295
zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 655 6 958 378 1 663
zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 531 11 725 1 035 2 802
zysk (strata) netto okresu 3 777 9 902 863 2 366
zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 777 9 902 863 2 366
zysk (strata) na akcję (pln/eur 0,09 0,23 0,02 0,05
rozwodniony zysk (strata) na akcję (pln/eur 0,09 0,23 0,02 0,05
Rachunek przepływów pieniężnych
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 659 8 387 1 979 2 004
środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 443 3 941 558 942
środki pieniężne netto z działalności finansowej -11 245 -15 032 -2 570 -3 592
zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -143 -2 704 -33 -646
Bilans
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
aktywa 167 839 164 760 37 938 38 662
zobowiązania długoterminowe 1 929 1 019 436 239
zobowiązania krótkoterminowe 39 213 30 244 8 864 7 097
kapitał własny 126 697 133 497 28 639 31 326
kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 126 697 133 497 28 639 31 326
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,35 +34,62 0,14
HUBSTYLE 0,53 +17,78 0,68
CUBE.ITG 0,51 +15,91 0,37
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REGNON 0,15 -11,76 0,00
NANOGROUP 4,10 -11,26 0,03
PEIXIN INTERNATIONAL 2,00 -9,09 0,00