Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: NOVITA
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Radosław Muzioł Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2017-03-17 Jakub Rękosiewicz Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych / Członek Zarządu
2017-03-17 Tamir Amar Członek Zarządu
2017-03-17 Shlomo Finkelstein Członek Zarządu
2017-03-17 Rami Gabay Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-17 Dorota Karbowiak Główna Księgowa / Prokurent

Raport roczny 2016
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 211 83 567 21 074 19 969
ebitda (wynik operacyjny + amortyzacja 23 165 19 846 5 294 4 742
zysk/strata ze sprzedaży 33 706 24 456 7 703 5 844
zysk z działalności operacyjnej (ebit 20 705 13 549 4 732 3 238
zysk brutto 20 910 13 288 4 779 3 175
zysk netto na działalności kontynuowanej 16 910 10 645 3 865 2 544
przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 18 990 17 595 4 340 4 205
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 435 -2 862 -1 242 -684
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 084 -17 023 -248 -4 068
przepływy pieniężne netto - razem 12 471 -2 290 2 850 -547
liczba akcji zwyklych spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
zysk na jedną akcję 6,76 4,26 1,55 1,02
liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
rozwodniony zysk na jedna akcję 6,76 4,26 1,55 1,02
stan na dzień 2 016 2 015 2 016 2 015
aktywa razem 108 070 93 251 24 428 21 882
zobowiązania 15 431 17 496 3 488 4 106
zobowiązania długoterminowe 6 940 7 062 1 569 1 657
zobowiązania krótkoterminowe 8 491 10 434 1 919 2 448
kapitał własny 92 639 75 755 20 940 17 777
kapitał akcyjny 5 000 5 000 1 130 1 173
liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
wartość księgowa na jedną akcję 37,06 30,30 8,38 7,11
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10