Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GUS:
Przemysł w górę najszybciej w tym roku

Wybierz spółkę:
    
Spółka: NOVITA
Tytuł: Raport kwartalny Q
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-12-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę
DataNazwiskoStanowisko
2017-12-21 Radosław Muzioł Dyrektor Generalny / Prezes Zarządu
2017-12-21 Jakub Rękosiewicz Dyrektor ds Ekonomiczno-Finansowych / Członek Zarządu

Raport kwartalny 3/2017
Raport kwartalny Q
>w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 343 69 760 15 821 15 968
ebitda (wynik operacyjny + amortyzacja 14 332 18 290 3 367 4 187
zysk/strata ze sprzedaży 21 280 25 837 4 999 5 914
zysk z działalności operacyjnej (ebit 12 322 16 478 2 895 3 772
zysk brutto 11 615 16 372 2 729 3 748
zysk netto na działalności kontynuowanej 9 379 13 245 2 203 3 032
przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 10 096 12 061 2 372 2 761
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 941 -3 000 -456 -687
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -242 -985 -57 -225
przepływy pieniężne netto - razem 7 913 8 076 1 859 1 849
liczba akcji zwykłych spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
zysk na jedną akcję 3,75 5,30 0,88 1,21
liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
rozwodniony zysk na jedna akcję 3,75 5,30 0,88 1,21
stan na dzień 30,09 31,12 30,09 31,12
aktywa razem 116 204 108 070 26 967 24 428
zobowiązania 14 186 15 431 3 292 3 488
zobowiązania długoterminowe 7 097 6 940 1 647 1 569
zobowiązania krótkoterminowe 7 089 8 491 1 645 1 919
kapitał własny 102 018 92 639 23 675 20 940
kapitał akcyjny 5 000 5 000 1 160 1 130
liczba akcji 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
wartość księgowa na jedną akcję 40,81 37,06 9,47 8,38
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Eko Export SA 6,01 +19,25 2,05
Resbud SE 0,25 +13,64 0,00
Intersport Polska SA 1,65 +11,49 0,04
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Redwood Holding SA w restruktu 0,17 -26,09 0,00
Próchnik SA 0,11 -21,43 0,03
Awbud SA 1,22 -15,28 0,03