Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE! Rewelacyjne dane z rynku pracy
PILNE! GUS podał dane o wynagrodzeniach

Wybierz spółkę:
    
Spółka: ROBYG S.A.
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Lidia Przybysz Samodzielna Księgowa

Raport roczny 2016
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego ROBYG S.A. sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody z podstawowej działalności operacyjnej 121 748 90 836 27 824 21 706
zysk brutto z podstawowej działalności operacyjnej 72 176 47 551 16 495 11 363
zysk z działalności operacyjnej 64 939 40 721 14 841 9 731
zysk brutto 66 490 42 205 15 195 10 085
zysk netto z działalności kontynuowanej 65 189 49 192 14 898 11 755
zysk netto za rok obrotowy 65 189 49 192 14 898 11 755
kapitał własny 578 784 565 692 130 828 132 745
zobowiązania długoterminowe 396 922 291 342 89 720 68 366
zobowiązania krótkoterminowe 61 119 111 848 13 815 26 246
aktywa trwałe 674 102 680 723 152 374 159 738
aktywa obrotowe 362 723 288 159 81 990 67 619
suma aktywów 1 036 825 968 882 234 364 227 357
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,26 +30,00 0,07
HOLLYWOOD 2,54 +19,81 0,24
ZREMB-CHOJNICE 0,48 +14,29 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BOS SA 9,60 -10,45 4,13
MAGNA POLONIA 0,38 -9,52 0,00
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 0,68 -9,33 0,00