Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: ULMA Construccion SA
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-16
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Rodolfo Carlos Muniz Urdampilleta Prezes Zarządu
2017-03-16 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2017-03-16 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2017-03-16 Ander Ollo Odriozola Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-16 Henryka Padzik Główny Księgowy

Raport roczny 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2016 I 2015 ROK
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 166 208 161 772 37 984 38 657
zysk z działalności operacyjnej 11 516 -4 651 2 632 -1 111
zysk (strata) brutto 14 136 -130 3 231 -31
zysk (strata) netto 10 711 32 2 448 8
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 978 39 171 909 9 360
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 163 -25 617 -494 -6 121
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -10 756 0 -2 570
przepływy pieniężne netto 1 815 2 798 415 669
rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur 2,04 0,01 0,47 0
podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur 2,04 0,01 0,47 0
WYBRANE DANE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2016 R. i 31 GRUDNIA 2015 ROKU
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
aktywa razem 338 317 336 167 76 473 78 884
zobowiązania 31 448 40 009 7 108 9 388
zobowiązania długoterminowe 3 080 4 940 696 1 159
zobowiązania krótkoterminowe 28 368 35 069 6 412 8 229
kapitał własny 306 869 296 158 69 365 69 496
kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 376 2 467
średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ eur 58,39 56,35 13,20 13,22
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,27 +8,00 0,00
BRASTER 14,20 +7,66 0,42
ENERGOINSTAL 1,69 +6,96 0,20
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
EVEREST INVESTMENTS 0,81 -19,00 0,01
HYPERION 0,44 -16,98 0,83
SYGNITY 3,17 -13,15 0,08