Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wybierz spółkę:
    
Spółka: WAWEL SA
Tytuł: Raport roczny R
Okres: (rodzaj emitenta)
Data utworzenia: 2017-03-17
Załączniki

Podpisy wszystkich członków zarządu
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-15 Dariusz Orłowski Prezez Zarządu
2017-03-15 Wojciech Winkel Członek Zarządu


Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
DataNazwiskoStanowisko
2017-03-15 Janusz Serwoński Główny Księgowy

Raport roczny 2016
Raport roczny R
>w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 645 896 631 188 147 610 150 829
zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 677 107 843 22 551 25 770
zysk (strata) brutto 105 279 114 994 24 060 27 479
zysk (strata) netto 85 086 92 868 19 445 22 192
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 516 114 654 22 057 27 398
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -111 083 -62 344 -25 386 -14 898
przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 995 -29 995 -6 855 -7 168
przepływy pieniężne netto, razem -44 562 22 315 -10 184 5 332
aktywa razem 672 814 634 521 152 083 148 896
zobowiązania długoterminowe 18 451 19 262 4 171 4 520
zobowiązania krótkoterminowe 104 055 123 681 23 521 29 023
kapitał własny 550 308 491 578 124 392 115 353
kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 695 1 760
liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / eur 56,73 61,92 12,97 14,80
wartość księgowa na jedną akcję (w zł / eur 366,93 327,77 82,94 76,91
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REGNON 0,17 +13,33 0,00
CUBE.ITG 0,56 +12,00 0,74
PLAYWAY 82,00 +10,81 1,63
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KOMPAP 7,30 -8,75 0,00
NORTH COAST 6,78 -7,88 0,01
REDWOOD HOLDING 0,48 -7,69 0,01