Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Artykuł Sponsorowany
|
Artykuł sponsorowany

Człowiek w tych firmach jest ważniejszy niż proces, bo jest osobą, a nie numerem czy zasobem, który "dowozi" wyniki.

Podziel się:

Elastyczność, możliwość rozwoju, dobra relacja z szefem - to klucz do zbudowania zaangażowanego zespołu w firmie

Człowiek w tych firmach jest ważniejszy niż proces, bo jest osobą, a nie numerem czy zasobem, który "dowozi" wyniki.
(materiały partnera)

Tylko 20 procent pracowników widzi w swoim szefie wzór do naśladowania. Aż 53 procent osób rozważa zmianę pracy w niedalekiej przyszłości. 93 procent respondentów odczuwa presję, aby przedkładać życie zawodowe nad prywatne. Takie wnioski płyną z raportu "Well Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu 2022".

Receptą dla pracodawców, którzy obecnie zmagają się z Wielką Rezygnacją, są dobre praktyki laureatów i wyróżnionych w Konkursie Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi. Ich pracownicy cenią swoje firmy właśnie za to, co trudno dziś znaleźć na rynku pracy - wysoką jakość przywództwa oraz możliwość harmonijnego łączenia pracy z życiem prywatnym.

Na IX Konferencji Spójne przywództwo™. Człowiek i Technologia odbyło się uroczyste wręczenie statuetek laureatom Konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi. Ocenie podlegało wiele różnych elementów - w szczególności zwrócono jednak uwagę na opinie samych pracowników. Pozwoliło to sprawdzić, które praktyki są dla nich najważniejsze i faktycznie przekładają się na wysokie zaangażowanie i zadowolenie z pracy w konkretnym miejscu. Rezultaty porównujemy do wyników nowego raportu na temat kultury dobrostanu w Polsce Well-working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu.

Ogólnopolskie badanie Well-Working - Corporate Family Responsibility (CFR) to część międzynarodowego projektu badawczego, które Instytut Humanites zrealizował po raz drugi w Polsce. Za jego pomocą mierzy się, jak kultura pracy i tworzony dzięki niej poziom dobrostanu wpływają na zaangażowanie pracowników oraz na ogólną jakość ich życia: relacje rodzinne i towarzyskie, zdrowie, sen i wewnętrzną motywację. Warunki pracy przekładają się także na poziom kreatywności i zdolność uczenia się.

Średnio co druga osoba, która wzięła udział w badaniu rozważa zmianę pracy. Nawet w najkorzystniejszych środowiskach jest to 39 procent, a w środowisku toksycznym aż 78 procent.

Dostrzegając ogromną skalę wyzwań oraz wierząc w to, że właśnie pracodawcy są siłą pozytywnego wpływu społecznego, Instytut Humanites postanowił doceniać i promować te działania, które wnoszą realną wartość w życie pracowników i lokalnych społeczności poprzez Konkurs Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi (Human&Family Humanites Wellbeing AWARD).

To wyjątkowe wyróżnienie, które przyznawane jest firmom spójnym, patrzącym na pracownika całościowo - jako człowieka, członka rodziny i społeczności zgodnie z "Modelem Wioski Rozwoju Ekosystemu Społecznego™". Jak mówi Zofia Dzik, Impact inwestor, Prezes Instytut Humanites, twórczyni modelu: "Społeczeństwo, rodzina, praca to system naczyń połączonych. Warto wspierać pracowników we wszystkich sferach życia, bo przecież mamy jedno życie w różnych rolach, a świadomy, szczęśliwy człowiek to bardziej zaangażowany pracownik, lepszy rodzic, bardziej świadomy obywatel i członek społeczności."

W raporcie Humanites dot. transformacji cyfrowej (Badanie Bariery i Trendy), aż ¾ ankietowanych odpowiedziało, że ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych w pracy zdalnej. Co więcej, aż 63% osób odczuło pogorszenie kondycji psychicznej.

Te wyniki potwierdzają wypowiedzi pracowników zapytanych w ankiecie konkursowej o to, które aspekty najbardziej cenią w swoich miejscach pracy. Kluczowymi wartościami okazały się elastyczność, pozwalająca łączyć życie prywatne z pracą, możliwość rozwoju, stabilność i dobre relacje z przełożonym.

Znaczna większość pracowników docenia zmianę, którą przyniosła pandemia Covid-19 i przejście w wielu miejscach pracy do modelu hybrydowego (częściowo z biura, częściowo zdalnie). Możliwość elastycznego zarządzania czasem pracy oraz wyrozumiałość i wsparcie w nagłych potrzebach rodzinnych jest wartością, na którą często zwracali uwagę pracownicy ze wszystkich wyróżnionych firm. Wbrew pozorom, nie obniża ona efektywności, a wręcz przeciwnie - podnosi motywację i zaangażowanie. W tych samych firmach kolejną kluczową wartością jest możliwość rozwoju. Pracownicy doceniają możliwość samodzielnego działania, jak również kontakt z mentorami i doświadczonymi pracownikami, od których można czerpać wiedzę. Ponadto, ważna jest dla nich poczucie dumy z jakości produktu lub usługi oferowanej przez firmę oraz stosowanie innowacyjne rozwiązań technologicznych, które nie pozwalają na stagnację. Jedna z ankietowanych osób opisała to słowami:

"Najważniejsze jest dla mnie poczucie rozwoju. Są tutaj ludzie o większej wiedzy, doświadczeniu niż ja i chętnie się dzielą swoją wiedzą, tak aby zmniejszał się dystans pomiędzy naszymi umiejętnościami."

Zatrudniajmy Człowieka, a nie tylko pracownika!

Przyjrzyjmy się konkretnym praktykom, poprzez które firmy wyróżnione w konkursie "Family And Human Humanites Wellbeing Award 2021" budują przestrzeń dobrostanu. Kluczem do sukcesu jest słuchanie potrzeb i pomysłów pracowników.

Wyróżnieni pracodawcy bardzo mocno stawiają na rozwój pracowników. Poza dostępem do platform szkoleniowych online oraz opłacaniem kursów i certyfikatów zawodowych, coraz częściej w ofercie dla pracowników pojawiają się szkolenia z zakresu wellbeing. Nierzadko te benefity są "szyte na miarę", dopasowywane do konkretnego pracownika. Popularne stają się programy mentoringowe, czas i indywidualny budżet rozwojowy, który coraz częściej nie musi być przeznaczony na zdobywanie umiejętności technicznych, a np. na spotkania z coachem. W wielu firmach (np. Egis Polska - laureat w kategorii średnich firm) przeprowadza się testy talentów Gallupa, aby umożliwić pracownikom rozwijanie ich mocnych stron. Takie rozwiązania stosuje się również w wielu mniejszych firmach, a w niektórych (np. Inwedo - laureat w kategorii średnich firm) funkcjonuje nawet konkretna osoba odpowiedzialna właśnie za rozwój pracowników - Head of Development.

W czasie pandemii elastyczne godziny pracy, praca zdalna i hybrydowa zadomowiły się na naszym rynku pracy na stałe, choć w niektórych firmach było to możliwe już wcześniej. Wyróżniona w konkursie firma A4BEE oferuje pracownikom tryb workation (work + vacation), dzięki któremu pracownicy mogą pracować zdalnie z dowolnego miejsca na Ziemi, łącząc obowiązki służbowe z wypoczynkiem i realizacją swoich pasji.

Wyniki badania "Well Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu" potwierdzają ten dobry trend: w organizacjach znacznie wzrosła elastyczność godzin pracy. Alarmujące natomiast jest to, że aż 93 procent ankietowanych odczuwa presję, aby przedkładać pracę nad życie prywatne, np. wykonywać zadania związane z pracą wieczorami i/lub w weekendy. Przymus, aby praca odbywała się kosztem życia prywatnego i czasu przeznaczonego dla rodziny skutkuje dużym poziomem stresu.

Nasi laureaci wspierają rodzinę

Tymczasem uczestnicy konkursu "Firma Przyjazna Rodzinie. Firma Przyjazna Człowiekowi" wprowadzają szereg udogodnień, które pomagają rodzicom w ich roli. Młode mamy pracujące w Bouygues Immobilier Polska mogą skorzystać z pełnego finansowania porodu w prywatnym szpitalu, w trakcie przerwy związanej z macierzyństwem zachowują auto służbowe, którego koszty utrzymania ponosi pracodawca, a dzięki zaproszeniom na firmowe wydarzenia przez cały czas czują się częścią firmowej społeczności. Mamy wracające po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym chętnie korzystają z powrotu do pracy w niższym wymiarze etatu. Troska o młode mamy jest wyjątkowo ważna dla pracodawców, bo aż 78,6% procent kobiet w Polsce zamierza szukać nowego zatrudnienia po urlopie macierzyńskim* Zatrzymanie ich w firmie wymaga znacznego zaangażowania.

Santander Bank Polska otrzymał wyróżnienie w konkursie za oferowanie dodatkowych 21 dni płatnego urlopu pracownikom po urlopie rodzicielskim, który pozwala na spokojny powrót po przerwie. Standardem stają się również dofinansowania do wyjazdów dla dzieci lub imprezy firmowe dla całych rodzin. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia poszło o krok dalej i udostępniło rodzicom "pracownicze" przedszkole w budynku firmy. To pozwala zaoszczędzić czas na dojazdy. Przede wszystkim jednak, zapewnia to rodzicom małych dzieci poczucie spokoju - bo zawsze są obok, z tego właśnie powodu pracownicze przedszkola na nowo stają się trendem.

Jak wynika z podsumowania ankiety konkursowej, pracownicy opiekujący się osobą starszą oceniają możliwość dostosowania godzin pracy do obowiązków opiekuńczych niżej niż pracownicy mający obowiązki rodzicielskie. 35,4 procent opiekunów ma trudność z pogodzeniem pracy z opieką nad seniorem w porównaniu do 28,9 procent rodziców deklarujących podobne kłopoty. Ponadto, opiekunowie seniorów znacznie niżej oceniają swój poziom energii po pracy. 59,5 procent z nich uważa, że ma wtedy jeszcze czas i energię na życie prywatne (w porównaniu do 65,3 procent rodziców). Należy pamiętać, że te dość wysokie na pierwszy rzut oka wyniki zostały zebrane wśród firm, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu konkursu - czyli wśród liderów na polskim rynku pracy. Dostrzegając to zjawisko, niektóre firmy, takie jak Alcon Polska, zaczęły wspierać nie tylko rodziców, ale również osoby opiekujące się bliskimi, osobami starszymi lub przewlekle chorymi oraz oferować dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla seniorów (nie tylko rodziców, ale również teściów czy dziadków).

Aż 66 procent kobiet i 58 procent mężczyzn biorących udział w badaniu Well-Working wskazywało, że nie mogą liczyć na elastyczność przełożonego. Tylko 20 procent pracowników uważa swojego przełożonego za dobry wzór do naśladowania w kwestii harmonijnego łączenia ról zawodowych i prywatnych. Ciągle bardzo nisko oceniamy kluczowy obszar: jakość przywództwa w firmach.

W dzisiejszym świecie duża odpowiedzialność spoczywa na liderach. Instytut Humanites od lat działa w oparciu o filozofię wyrażoną w Modelu Spójnego Przywództwa™, która zwraca uwagę na człowieka, rolę liderów biznesowych i społecznych oraz wagę ich wielowymiarowego rozwoju. Humanites wskazuje, że bardzo ważnymi kompetencjami przyszłości oprócz krytycznego myślenia są: aktywne uczenie się, samoświadomość, sprawność adaptacyjna, rozwiązywanie złożonych problemów, kreatywność, przywództwo, a także wewnętrzny kompas, odporność, wrażliwość społeczna czy inteligencja emocjonalna.

Potrzebujemy przywództwa i liderów, dzięki którym ludzie odnajdą sens, a biznes osiągnie rezultaty. Widać to wyraźnie w wypowiedziach pracowników nagrodzonych przez nas firm: trzecią z powtarzających się kluczowych wartości jest według nich dobra relacja z przełożonym. Chodzi także o poczucie, że jest się osobą, a nie jedynie numerem, zasobem, który ma dostarczyć wyniki. Pracownicy doceniają podmiotowość, atmosferę oraz wpływ na podejmowane decyzje:

  • Widzę zaangażowanie przełożonych i dużą staranność. Nic nie jest przypadkowe, a dobrze przemyślane, zorganizowane i dopracowane.
  • Doceniam szacunek kierownictwa w stosunku do pracowników, chęć słuchania, życzliwość i chęć pomocy w ramach kontaktów w firmie na wszystkich szczeblach.
  • Nie jesteśmy anonimowi. Każdy ma wpływ na działanie firmy.

W badaniu Humanites Well-Working widać ciekawy trend: niezależnie od środowiska pracy motywacja prospołeczna polskich pracowników i pracownic jest wyższa w porównaniu do wyników światowych.

Zatem szczególnie cieszy, że firmy wyróżnione w konkursie Family&Human Wellbeing Award - Firma Przyjazna Człowiekowi potrafią zaopiekować się tą potrzebą prospołeczną. Uhonorowane firmy wychodzą poza oferowanie benefitów i udogodnień swoim pracownikom i ich rodzinom i zaczynają przejmować odpowiedzialność za szersze sfery życia, wpływając pozytywnie na cały ekosystem społeczny, w którym funkcjonują.

KGHM Polska Miedź zaangażowało się we współpracę z lokalnymi samorządami, oferując im m.in. wsparcie eksperckie oraz organizując liczne imprezy sportowe, edukacyjne i inicjatywy prozdrowotne.

Przykładem zaangażowania społecznego wśród małych firm jest Stowarzyszenie BFI Cares, które powstało z inicjatywy pracowników BFI w 2019, i które pomaga rodzinom zastępczym w swojej okolicy.

Za zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej wyróżniono również Blue Media, które wspiera dzieci z czterech wiejskich szkół: Gowidlino (gmina Sierakowice), Niepoczołowice (gmina Linia), Tuszkowy (gmina Lipusz) oraz Wielki Podleś (gmina Kościerzyna) poprzez przekazanie 50 nowych komputerów. Blue Media troszczy się również o naszych "braci mniejszych", cyklicznie organizując zbiórki na schronisko dla zwierząt w Sopocie.

Troską o przyrodę w szerszym kontekście wykazała się również polska firma informatyczna Appsilon, która w ramach wyróżnionej inicjatywy Data 4 Good przeprowadziła pro bono projekt klasyfikacji zwierząt w Gabonie, wspierając swoją wiedzą techniczną naukowców z Uniwersytetu Stirling w projekcie ratowania zagrożonych gatunków.

Mariusz Pawełczyk z Instytutu Himanites podsumowując prezentację raportu "Well-Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu 2022", na IX Konferencji Spójne przywództwo™. Człowiek i Technologia podzielił się refleksją, że na polskim rynku pracy "mamy możliwości, mamy procedury i mamy pieniądze. Ale obszar, który najbardziej nie domaga, to ten najtańszy - dotyczący relacji międzyludzkich, bycia wzorem dla pracownika. Kluczem do sukcesu jest to, co jednocześnie jest najprostsze i najtrudniejsze, czyli rozmowa i szczerość."

Mimo ogromnej skali wyzwań, z którymi mierzy się polski rynek pracy, nie należy tracić optymizmu. Najtrudniejszy krok, czyli konfrontacja z rzeczywistymi potrzebami i brakami, jest już wykonany, a przykład wyróżnionych firm pokazuje, że niezależnie od powszechnej kultury pracy, można stworzyć niebanalną strategię well-being, która realnie przekłada się na dobrostan pracowników i ich rodzin, oraz staje się benchmarkiem dla innych podmiotów funkcjonujących na rynku.

Laureatami Konkursu zostały: Inwedo i Egis Polska.

Wyróżnienia otrzymały: A4BEE, Alcon Polska, Appsilon, BFI, Blue Media, Bouygues Immobilier Polska, KGHM Polska Miedź, Santander Bank Polska, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Instytut Biznesu Rodzinnego.

Partnerami wspierającymi są:

Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, Konfederacja Lewiatan, LiderSHE, Sukces Pisany Szminką, THINKTANK, Vital Voices Poland, money.pl

Więcej o konkursie:

Więcej o konferencji dla Liderów Biznesu: https://www.humanites.pl/9-konferencja-liderow-biznesu/

Partnerami raportu są KGHM Polska Miedź SA (partner główny), PFR TFI, pracuj.pl

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od 2010 roku w systemowy sposób działa jako think&DO tank na rzecz zrównoważonego rozwoju, a szczególnie rozwoju kapitału społecznego, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim kontekście obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę, media i rodzinę w oparciu o autorski model "Wioski" Rozwoju Ekosystemu Społecznego™ oraz Model Spójnego Przywództwa™. Instytut jako jeden z pierwszych sygnalizował wpływ meta zjawisk, takich jak: kryzys więzi rodzinnych, samotność, infodemia czy algorytmizacja życia człowieka, na rozwój gospodarczy, motywację oraz zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Od dekady promuje rozwój świadomego i wewnętrznie sterowalnego człowieka umiejącego sprostać wyzwaniom, które niesie technologiczna i społeczna rewolucja. Jest także twórcą Centrum Etyki Technologii. Inicjator corocznej kampanii "Dwie Godziny dla Rodziny" - Dwie Godziny dla Człowieka, działa na rzecz systemowej zmiany przywództwa w edukacji tworząc Akademię Przywództwa Liderów Oświaty - Pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji, wdraża w biznesie ideę Spójnego Przywództwa™, opartą na wielowymiarowym rozwoju lidera i jego zespołu. Organizator corocznych konferencji dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia.

*Macierzyństwo a aktywność zawodowa Kobiet, raport fundacji Rodzic w Mieście

Artykuł sponsorowany
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl