Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Artykuł Sponsorowany
|
Artykuł sponsorowany

Czy Twoja firma przyciąga i utrzymuje talenty? Czy w Twojej firmie ludzie chcą zostać dłużej? Porównaj się z innymi

Podziel się:

Pracodawcy stoją przed wielkim wyzwaniem zbudowania kultury organizacji niemal od zera wobec przetaczającej się przez globalny rynek pracy fali "wielkiej rezygnacji" oraz dramatycznych skutków pandemii i wojny w Ukrainie dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. Strategiczne podejście do budowania dobrostanu pracownika jest konieczne, aby zatrzymać najbardziej doświadczonych pracowników w zespole i walczyć o nowe talenty.

Czy Twoja firma przyciąga i utrzymuje talenty? Czy w Twojej firmie ludzie chcą zostać dłużej? Porównaj się z innymi
(materiały partnera)

Szansą na budowanie pozytywnej kultury organizacji jest udział w Konkursie Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi (Family & Human Wellbeing Humanites AWARD)., którego oryginalna formuła polega na tym, że wszyscy Pracodawcy otrzymują indywidualne raporty na bazie kompleksowej analizy 360° z uwzględnieniem głosu pracowników. To daje szansę Uczestnikom Konkursu na skuteczną ewaluację dotychczasowej strategii wellbeing oraz jej rozwój.

Konkurs jest organizowany przez Instytut Humanites, który jest Think&Do-tankiem systemowego rozwoju kapitału społecznego i Spójnego Przywództwa™. "Od ponad dekady wspieramy budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu" mówi Zofia Dzik, Impact Inwestor i CEO Instytutu Humanites. Co najważniejsze, w Jury obok ekspertów Instytutu i doświadczonych osób świata biznesu (Adrianna Lewandowska - prezes IBR, Maciej Witucki - prezydent Konfederacji Lewiatan), zasiadają sami pracownicy, ponieważ w ostatnim - najważniejszym etapie konkursu to oni oceniają jakość kultury organizacyjnej w anonimowej ankiecie.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięli udział pracodawcy z 8 różnych branż (najliczniej reprezentowany był sektor IT), zatrudniający łącznie ponad 44 tysiące osób.

Nagle, bo w ciągu dwóch ostatnich lat, kultura pracy przeszła dynamiczne zmiany m.in za sprawą upowszechnienia się pracy zdalnej. Wielu pracowników podkreślało w ankiecie konkursowej zalety tego rozwiązania, zaznaczając, że elastyczność i możliwość harmonijnego łączenie ról zawodowych i prywatnych jest dla nich kluczową wartością.

Ten wynik ankiety potwierdza przekrojowe badanie Humanites polskiego rynku pracy[1], w którym respondenci lepiej ocenili integrację pracy z życiem osobistym w 2022 roku w porównaniu do badania sprzed pandemii (2019 r.). Jednak większość, bo aż 93% badanych nadal wskazuje, że czuje na sobie presję, by przedkładać obowiązki zawodowe ponad życie prywatne.

Praca zdalna i hybrydowa, która przyniosła wiele udogodnień, stanowi jednocześnie ogromne wyzwanie. Stawia przed Pracodawcami pytania o to jak przeciwdziałać takim trendom jak np. postępująca anonimowość w środowisku pracy. Jak budować relacje między pracownikami, którzy spotykają się znacznie rzadziej, jak efektywnie przekazywać wiedzę i kulturę nowym członkom zespołu, wreszcie - jak zauważyć, że ktoś przechodzi trudniejszy czas i zaoferować wsparcie?

Dziś trudne staje się zapewnienie niezmienności funkcjonowania biznesu, a rynek pracy zmaga się z wieloma problemami, pracodawcy mają trudność z utrzymaniem zatrudnienia na stałym poziomie. Mierzą się już nie tylko z rynkiem pracownika, lecz także tzw. "wielką rezygnacją". Według wspomnianego badania "Well-working 2022 - Humanites" zmianę pracy w tym roku rozważa niemal 80% osób pracujących w toksycznych organizacjach.

Wobec tych zjawisk pracodawcy często stają przed zadaniem zbudowania kultury organizacji niemal na nowo. Kultury dobrostanu, która pozwoli im skutecznie walczyć o nowe talenty, dawać im możliwości rozwoju i zatrzymywać najbardziej doświadczonych pracowników w zespole i motywować ich do pracy. Mądra i długoterminowa strategia wellbeing powinna tworzyć przestrzeń, w której zatrudniony jest człowiek z całą jego wielowymiarowością. Za przykład mogą służyć rozwiązania wprowadzane przez nagrodzone i wyróżnione w konkursie firmy: np. sześciogodzinny dzień pracy (Tradedoubler), przyznawanie pracownikom dodatkowych 21 dni płatnego urlopu rodzicielskiego przez Santander Bank Polska, zadbanie o przedszkole pracownicze w budynku firmy (ERGO Hestia) czy warsztaty rodzicielskie dla pracowników (KGHM Polska Miedź). Takie podejście umożliwia pracownikom realizowanie się we wszystkich ważnych dla nich rolach: zarówno zawodowe jak i rodzinne czy społeczne. Ludzie odnajdują w takim środowisku pracy poczucie sprawczości i sensu, a to przekłada się na ich zaangażowanie i motywację.

Właśnie poczucie sensu, które może przynosić praca w danej firmie staje się coraz ważniejszym czynnikiem wyboru pracodawcy, zwłaszcza na rynku pracowników wysoko wykwalifikowanych. Dlatego obserwujemy trend umożliwianie pracownikom zaangażowania społecznego, np. poprzez organizację wolontariatu pracowniczego, płatne dni wolne na działania charytatywne (w Credit Suisse Polska są to aż 4 dni w roku) lub poprzez realizację projektów pro-bono. Przykładem jest firma informatyczna Appsilon, która zgodnie ze swoją misją rozwoju technologii w celu zachowania i poprawy życia na Ziemi realizuje zaawansowane projekty ekologiczne pro-bono, dzieląc się swoim know-how z zakresu m. In. Sztucznej Inteligencji.

Monika Świerszcz, HR Manager z firmy EGIS, będącej laureatem w kategorii średnich firm w roku 2021 zauważa, że to właśnie kultura daje motywację albo ją odbiera. W centrum działań budujących angażujące miejsce pracy są pracownicy, patrzenie ich oczami na organizację, projektowanie procesów, a nawet wyglądu miejsca pracy tak, aby dopasować je do pracowników, a nie odwrotnie. To robienie małych rzeczy, gestów na co dzień, to myślenie o pracowniku jako o Człowieku, o jego Bliskich, Rodzinie.

Istotną rolę w kulturze korporacyjnej odgrywają menadżerowie, według przytaczanego wcześniej badania: tylko 20% pracowników widzi w swoim szefie wzór do naśladowania w kwestii harmonijnego łączenia ról zawodowych i prywatnych. Pracownicy ponadto nie czują oparcia w przełożonych, wsparcie emocjonalne ze strony przełożonego odczuwa zaledwie 32% kobiet i 39% mężczyzn.

Nic dziwnego, że to właśnie wysoka jakość i spójność przywództwa była jedną z cech wyróżniających laureatów konkursu Firma Przyjazna Rodzinie/ Firma Przyjazna Człowiekowi 2021. Pracownicy często wskazywali ten atrybut w pytaniu otwartym, mówiąc, że szczególnie cenią sobie m. in. profesjonalizm, wyczucie biznesu i kulturę osobistą przełożonych oraz umiejętne dobieranie ludzi do zespołu. Zatrudnieni dostrzegali, że chęć słuchania i szacunek kierownictwa w stosunku do nich przekłada się na atmosferę, życzliwość i chęć pomocy członków zespołu firmy na wszystkich jej szczeblach.

Na obecnym, dynamicznym rynku pracy nie można już pozwolić sobie na dwa obiegi informacji wewnątrz organizacji - oficjalny w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy oraz nieoficjalny - czyli to, co naprawdę myślą pracownicy. Dlatego kluczem, który przyjęło Jury, aby wyłonić laureatów Konkursu jest spójność strategii wellbeing nominowanych firm. Sposobem pozwalającym odróżnić firmy świetnie wyglądające tylko "na papierze" od tych, których działania realnie przekładają się na dobrostan pracowników i budowę kapitału społecznego w regionie jest kompleksowy proces oceny 360°, który jest rzadkością w tego typu projektach na rynku.

Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego podsumowała ostatnią edycję konkursu słowami: Kontekst rodzinny, w którym wzrasta i rozwija się każdy z nas, jest nieocenionym źródłem siły i sprawczości lub jej braku. Firmy zakorzeniające postawy prorodzinne, działające odpowiedzialnie i prospołecznie, mocno integrują nie tylko środowisko pracowników, ale także regionalną społeczność, co w skali makro przekłada się na wspólne budowanie otaczającego świata i wspólne działanie ku lepszej przyszłości. Jestem przekonana, że wyniki konkursu wskazujące na najlepsze praktyki realizowane przez naszych laureatów, będą torowały nowe standardy myślenia o pracownikach w kontekście człowieczeństwa i szeroko pojętego odpowiedzialnego społeczeństwa przyszłości!

Konkurs jest otwarty na wszystkich polskich pracodawców. Wiele firm nie ma możliwości pojawienia się w podobnych rankingach ze względu na wysokość opłaty wstępnej. Konkurs Family & Human Wellbeing Humanites AWARD jest wyjątkowy także pod tym względem. Zdecydowaliśmy się na zwolnienie z wszelkich opłat małych firm i organizacji pozarządowych. "Tylko firmy duże i średnie dokonują symbolicznej opłaty solidarnościowej pokrywającej koszty organizacyjne projektu - mówi Zofia Rogala, koordynator konkursu - Zależy nam na tym, żeby pozytywna, prorodzinna kultura organizacyjna była budowana e polskich firmach systemowo, nie tylko akcyjne i na stałe wpisała się w ich DNA. Naszym marzeniem jest to, aby z czasem "polska kultura pracy" stała się marką samą w sobie, podobnie jak obecnie skandynawska. W związku z tym oprócz konkursu na Firmę Przyjazną Rodzinie i Człowiekowi, Instytut Humanites prowadzi wiele działań z podobnego zakresu, są to m.in.publikacje: Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu, Raport Dobrych Praktyk Pracodawców, Bariery i Trendy, Konferencja z obszaru "leadership" - "Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia", a także pierwsza polska kampania wellbeing: Dwie Godziny dla Rodziny, zainicjowana 11 lat temu, która dotarła w tym roku do niemal 60 krajów."

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 lipca 2022: https://2godzinydlarodziny.pl/firma-przyjazna-rodzinie/

Regulamin oraz więcej informacji o konkursie:

[1] Badanie "Well-Working Corporate Family Responsibility 2022" Instytut Humanites, IESE Business School marzec 2022

Artykuł sponsorowany
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl