Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Materiał partnera
|
aktualizacja
Materiał partnera: TOGETAIR 2022

Czy zabraknie nam wody w kranie? Czyli kluczowe pytania o gospodarkę wodną

Podziel się:

Hodowla przemysłowa, miejska betonowa, a nawet cieknące krany w naszych łazienkach. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej czynników ma wpływ na jakość i ilość zasobów wodnych w skali regionalnej i globalnej. Czy nasze indywidualne działania mogą wpłynąć na to, że nie zabraknie nam wody? Na ile grozi nam brak tego podstawowego, życiodajnego zasobu? Na te i inne pytania, starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty w trakcie trzeciego dnia Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022.

Czy zabraknie nam wody w kranie? Czyli kluczowe pytania o gospodarkę wodną
(materiały partnera)

Jednym z podmiotów inicjujących dyskusję o gospodarce wodnej w Polsce jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które podczas TOGETAIR reprezentował między innymi prof. dr hab. inż. Paweł Licznar z Politechniki Wrocławskiej i firmy RetencjaPL, beneficjenta NCBR. Obok niego udział w debacie "Czy może nam zabraknąć wody w kranie?" wzięli przedstawiciele nauki: Mateusz Damrat, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, dr Małgorzata Stolarska, Koalicja dbamy o wodę. Nie zabrakło gości ze strony instytucji rządowych, jak Anna Czyżewska z NFOŚiGW, Joanna Kopczynska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Małgorzata Bogucka – Szymańska z Ministerstwa infrastruktury. Ze strony biznesu obecny był Michał Sandzewicz, Xylem Water Solutions Polska. Moderację poprowadził Przemysław Białkowski, Zielona Interia.

Mówiliśmy o wodzie w mieście, o wodzie w każdym naszym domu, o tym, jak powinna do nas docierać, i jak zagwarantować, żeby zawsze dotarła w odpowiedniej ilości i jakości. Zwracaliśmy również uwagę na retencję, infiltrację wód opadowych i rozwiązania, które wspomagają te procesy w zaburzonym środowisku, jakim jest miasto. Dyskusja pokazuje, jak dużo innowacji jest potrzebne w tym obszarze – powiedział prof. dr hab. inż. Paweł Licznar w podsumowaniu debaty.

Alarmujące dane ze świata

Według danych Pacific Institute, każdego roku ludzie na całym świecie wykorzystują około czterech tysięcy kilometrów sześciennych wody. Jest o trzy razy więcej niż 50 lat temu, a liczba ta rośnie w tempie około 1,6 procent rocznie. Przewiduje się, że globalne zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 55 procent w latach 2000-2050. Duża część tego nowego popytu będzie napędzana przez rolnictwo, które już odpowiada za 70 procent światowego zużycia słodkiej wody. Dzieje się tak dlatego, że zakładana produkcja żywności musi wzrosnąć o 69 procent do 2035 r., aby wyżywić rosnącą populację.

Produkcja energii stanowi obecnie mniej niż 10 procent światowego zużycia wody. Ale światowe zapotrzebowanie na energię ma wzrosnąć o 35 procent do 2035 roku, co ma zwiększyć zużycie wody w sektorze energetycznym o 60 procent. Ze względu na połączenie wzrostu liczby ludności, niezrównoważonego poboru wody oraz słabej infrastruktury i zarządzania, w wielu częściach świata nie ma już wystarczającego zaopatrzenia w bezpieczną wodę. Obecnie 1,7 mld ludzi żyje w dorzeczach rzek, gdzie zapotrzebowanie na wodę przewyższa podaż, znanych jako obszary ubogie w wodę. Oczekuje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 2,3 miliarda.

Dane są alarmujące, zwłaszcza w południowych regionach globu niedobór wody staje się przyczyną rosnącej liczby osób głodujących, żyjących w niedostatku, dokonujących masowych migracji z powodu braku tego życiodajnego płynu.

W 2010 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznała prawo wszystkich ludzi do dostępu do wystarczającej, bezpiecznej, przystępnej cenowo i dostępnej wody oraz urządzeń sanitarnych. Niestety na chwilę obecną 2,1 miliarda ludzi nadal nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 4,5 miliarda ludzi nie ma bezpiecznie zarządzanych usług sanitarnych. Ma to poważne konsekwencje dla zdrowia i śmiertelności, szczególnie dla małych dzieci w krajach rozwijających się. Każdego roku około 700 000 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z tego powodu.

Problemy polskiej gospodarki wodnej

Jeśli chodzi o sytuację tylko w Polsce to zasoby wodne są ograniczone, średnio trzykrotnie mniejsze niż w większości krajów europejskich. Dodatkowe zagrożenie stanowi rosnące zapotrzebowanie na wodę dobrej jakości w wyniku rozwoju rolnictwa, przemysłu, procesu urbanizacji, intensywnej rekreacji i turystyki – negatywnie wzmacniane przez zmiany klimatu. Wzmaga ono presję na środowisko.

Poza tym poziom zasobów wodnych w Polsce jest zróżnicowany w poszczególnych częściach kraju. Zmienia się on także w różnych okresach czasu. Te czynniki wpływają na to, iż trudno mówić o stabilnym dostępie do zasobów wody. Ekosystemy wodne i zależne od wody zajmują w Polsce 4,4 mln ha (ok. 14% powierzchni kraju). Niestety aż 27% z nich jest chronionych w niewystarczającym stopniu.

PANDa i WaterFolder, czyli co już robią innowatorzy dla wody

Firma RetencjaPL obecna na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR jako beneficjent NCBR, realizuje kilka projektów wspierających zarządzanie gospodarką wodną, w szczególności wodami opadowymi. Dwa z tych projektów, PANDa oraz WaterFolder, uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów NCBR dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

O obu projektach opowiedział prof. dr hab. inż. Paweł Licznar. PANDa czyli Polski Atlas Natężeń Deszczów to platforma cyfrowa, zawierająca informację o natężeniach deszczów miarodajnych dla wszystkich 930 miast w Polsce. Profesjonalne zarządzanie systemami odwodnieniowymi w miastach wymaga aktualnych, obiektywnych i niepodważalnych danych opadowych. Dlatego grono specjalistów stworzyło kompleksową mapę deszczów w Polsce, zawierającą precyzyjne dane z okresu 30 lat.

Polski Atlas Natężeń Deszczów ma swój bardzo praktyczny i wymierny cel – jest dopasowany do potrzeb miast, firm i projektantów branży wodno-kanalizacyjnej. Strona platformy dostępna jest pod linkiem Retencja.pl - PANDa

Innym ciekawym projektem wspieranym przez NCBR jest Waterfolder. To platforma, dzięki której projektanci instalacji wodno – kanalizacyjnej mogą dobrać optymalne urządzenia, a zarządzający siecią – policzyć koszty eksploatacji i opłaty za deszczówkę. WaterFolder zbiera w jednym miejscu wiedzę i doświadczenie wielu profesjonalistów w postaci wygodnych narzędzi i kalkulatorów. Platforma jest dostępna pod adresem: https://waterfolder.com/pl/

Zobacz także: Prof. dr hab. inż. Paweł Licznar, RetencjaPL, Politechnika Wrocławska - Gorące Krzesła TOGETAIR 2022

Nowy program NCBR

W odpowiedzi na ciągłą potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi NCBR uruchamia nowy program strategiczny "Hydrostrateg". Na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej przeznaczono 800 mln zł.

Program Hydrostrateg pozwoli na realizację wielu zadań z zakresu badań i rozwoju, które zbliżą nas do rozwiązania istotnych kwestii związanych z wodą. Umożliwią one lepsze zarządzania powodzią, poprawę zaopatrzenia w odpowiedniej jakości wodę mieszkańców miast i wsi. Program kładzie nacisk na retencję jako skuteczny sposób zarządzania zasobami wodnymi, ochronę bioróżnorodności i bioproduktywności, wzmocnienie żeglugi śródlądowej.

Założenia programu zostały stworzone we współpracy z wybitnymi ekspertami w dziedzinie wody – hydrologami, klimatologami, biologami, inżynierami środowiska.

Pierwszy konkurs w ramach programu Hydrostrateg zostanie ogłoszony pod koniec II kwartału 2022 r. Więcej na temat zasad i warunków przeczytasz na stronie: Hydrostrateg - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Materiał partnera: TOGETAIR 2022
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl