Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Informacja prasowa

EFNI 2021: Między wolnością wypowiedzi a bezpieczeństwem. Jak zarządzać treściami cyfrowymi w post-covidowym świecie?

Podziel się:

Pandemia zmieniła nasze życie w każdym jego aspekcie. Coraz więcej z nas pracuje zdalnie, robi zakupy nie wychodząc z domu, podtrzymuje relacje z bliskimi za pomocą komunikatorów. Często wyłącznie przez internet, także na platformach społecznościowych, uczymy się i czerpiemy informacje na temat tego, co dzieje się daleko i blisko. Przez internet korzystamy z porad lekarzy, zaciągamy zobowiązania finansowe, podpisujemy umowy. O wpływie tych zmian na nasze codzienne życia oraz na to, w jaki sposób funkcjonują firmy, rozmawiamy właśnie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.

EFNI 2021: Między wolnością wypowiedzi a bezpieczeństwem. Jak zarządzać treściami cyfrowymi w post-covidowym świecie?
Jakub Turowski - zarządzający polityką publiczną Facebooka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (materiały partnera)
bESqtAaJ

Życie nas wszystkich w ciągu ostatnich 18 miesięcy jeszcze bardziej przeniosło się do internetu, w świat cyfrowy. W świetle tych zmian konieczne jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sieci, takim jak dezinformacja czy mowa nienawiści. O tym, jak chronić wolność słowa jednocześnie dbając o bezpieczeństwo mówi Jakub Turowski, który zarządza polityką publiczną Facebooka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Facebook jest Partnerem Głównym EFNI 2021.

Nowy, post-covidowy świat

Ponieważ cyfrowa rewolucja dotyka tak wielu sfer naszej codzienności, podczas EFNI omawiamy, jakie wypracować mechanizmy, które z jednej strony pozwolą przeciwdziałać szerzeniu szkodliwych treści, a z drugiej będą chronić korzyści płynące z mediów cyfrowych i podstawowe, demokratyczne zasady współżycia społecznego.

"Potrzebujemy spójnych zasad w przestrzeni cyfrowej, aby w jednolity sposób podchodzić do zarządzania treściami na różnych platformach i aby jasno określić co jest, a co nie jest dozwolone. Dlatego od dawna apelujemy o stworzenie nowych regulacji dotyczących internetu - w tym między innymi kwestii wyborczych, prywatności czy szkodliwych treści. To ważne zagadnienia i prywatne firmy nie powinny decydować o nich samodzielnie" - Jakub Turowski.

bESqtAaL

Jak znaleźć złoty środek między bezpieczeństwem na platformach internetowych, a wolnością wypowiedzi? I kto powinien być za to odpowiedzialny? Jak wypracować europejski standard, dzięki któremu będziemy mieć pewność, że autorom regulacji przyświecają demokratyczne przesłanki? To pytania, przed którymi stoją obecnie kraje Unii Europejskiej i odpowiedzi, na które szukamy na EFNI.

"Wszelkie nowe regulacje dotyczące zarządzania treściami w internecie powinny chronić wolność wypowiedzi i ogromne korzyści, jakie daje internet, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo osobom korzystającym z cyfrowych platform. Jako Facebook chcemy uczestniczyć w dyskusji na ten temat i dzielić się naszym doświadczeniem w tym obszarze" - Jakub Turowski.

W kierunku wypracowania spójnych zasad zmierza Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act, DSA), nad którym pracuje obecnie Unia Europejska. Zakłada on między innymi przejrzystość działań moderacyjnych, możliwość odwołania od decyzji platformy oraz wymóg udostępniania danych dotyczących takich działań. Otwartym pytaniem pozostaje kwestia zasady kraju pochodzenia. Jej zachowanie - jak wskazuje koalicja 10 krajów UE, w tym dużej grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej - ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia przedsiębiorstwom działającym na wielu rynkach niezbędnej pewności prawnej dotyczącej zarówno zasad i przepisów, których muszą przestrzegać, jak i właściwych organów władzy.

"W pełni popieramy ambicję DSA, by wzmocnić rynek usług cyfrowych w Unii Europejskiej i jasno określić rolę i obowiązki platform internetowych. Chcemy ram prawnych, które pozwolą nam zapewnić bezpieczeństwo w Internecie i jednocześnie - pozwolą chronić wolność słowa" - Jakub Turowski.

bESqtAaR

Nie da się zaprzeczyć, że internet daje nam wszystkim olbrzymie możliwości. Jednak wraz z tymi możliwościami pojawiło się wiele zagrożeń. Czas wypracować wspólnie, przy udziale wszystkich interesariuszy, standardy, które będą chronić prawa obywateli i umożliwią bezpieczne korzystanie ze zdobyczy technologicznych.

bESqtAbm
Informacja prasowa
Źródło:
money.pl