Notowania

faktury
10.12.2018 10:20

Faktura VAT - wzór dokumentu

Faktura VAT to dokument potwierdzający sprzedaż towarów lub usług na rzecz firm. Jak powinna wyglądać faktura VAT?

Podziel się
Dodaj komentarz
(pexels.com/rawpixel.com)
Faktura VAT potwierdza sprzedaż towarów lub usług na rzecz firm

Faktura VAT to dokument potwierdzający sprzedaż towarów lub usług na rzecz firm. W określonych sytuacjach, na życzenie osób, które firm nie prowadzą, też można wystawić fakturę VAT. Jak powinna wyglądać faktura VAT?

Kto wystawia fakturę VAT?

Faktura wystawiana jest przez tego, kto sprzedaje produkt lub usługę. W przypadku rolników możliwa jest sytuacja, że fakturę wystawia kupujący albo firma, która jest upoważniona przez sprzedawcę do tego, by to zrobić.

Termin wystawienia faktury

Fakturę VAT trzeba wystawić najpóźniej 15. dnia miesiąca, po którym nastąpiła sprzedaż. W niektórych sytuacjach fakturę VAT można wystawić, zanim dojdzie do sprzedaży. Wtedy jednak termin taki to najwyżej 30 dni przed tym, jak produkt lub usługa zostały dostarczone.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja z wystawieniem faktury VAT za tzw. media (czyli np. prąd lub gaz). Taki dokument może być wystawiony jeszcze przed sprzedażą i w tym przypadku nie ma ograniczenia w kwestii tego, jak wcześnie przed sprzedażą może być wystawiona faktura. Ważne jednak, by było to przed terminem płatności. Jeśli mamy do czynienia z* fakturami za usługi budowlane*, to można je wystawić 30 dni od dnia, gdy usługa została wykonana.

Faktura VAT do paragonu

W przypadku udokumentowania sprzedaży paragonem wystawionym na kasie fiskalnej faktura VAT do takiej transakcji powinna być wystawiona w ciągu 15 dni.

Z czego składa się faktura VAT?

Nie istnieje zupełna dowolność w formie wystawiania faktury VAT. Musi ona mieć konkretne elementy, żeby uznać ją za poprawnie wypełniony dokument. Są to:

  • data, kiedy została wystawiona;
  • data, w jakiej został sprzedany towar albo usługa;
  • każda faktura musi mieć swój unikalny numer;
  • dokładne dane sprzedawcy i kupującego; nie można zapomnieć o numerach NIP;
  • trzeba dokładnie opisać towar i podać jego ilość, a także cenę jednostkową i wartość;
  • ważne jest, by podać stawki podatkowe, które zostały zastosowane;
  • ogólna kwota należności.

Stawki podatku i jego kwoty nie wpisuje się na fakturach, które nie są objęte VAT. Faktura nie musi mieć oznaczenia oryginał i kopia. Wystarczy, żeby wystawić ją przynajmniej jako dwa egzemplarze.

Dodatkowe informacje na fakturze VAT

Czasami wymagane będzie umieszczenie na fakturze dodatkowych informacji. Będzie tak w sytuacji sprzedaży towarów lub usług, gdy opodatkowaniem objęta jest tylko marża, a nie cała wartość sprzedaży. Jest tak np. w przypadku sprzedaży dzieł sztuki czy antyków albo innych produktów używanych.

Kiedy rozliczany jest VAT z faktury?

Zgodnie z zasadami rozliczenie podatku VAT z faktury nastąpić powinno niezwłocznie po sprzedaży. Istnieją wyjątki od tej zasady. Chodzi tu np. o usługi budowlane czy telekomunikacyjne, gdy VAT rozliczany jest w chwili wystawienia faktury. VAT może być też rozliczany w dacie zapłaty, jeśli przedsiębiorca rozlicza faktura według metody kasowej. W takiej sytuacji na fakturze powinno pojawić się właściwe oznaczenie.

Wzór faktury VAT

FAKTURA NR
miejscowość, data wystawienia
Termin płatności * Forma płatności* * Data dokonania lub zakończenia dostawy/wykonania usługi*
SPRZEDAWCA * NABYWCA*
Bank, nr konta
L.p. Nazwa towaru / usługi Symbol PKWiU J.M. Ilość Cena netto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM
UWAGI Stawka Wartość netto Kwota VAT Wartość z podatkiem VAT
zw.
Fakturę wystawił 5%
8%
23%
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz