Notowania

strategia konkurencyjna
18.07.2011 09:50

Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej

Gdy mowa o filantropii, szefowie firm coraz częściej znajdują się między młotem a kowadłem, z jednej strony wysłuchując żądań większej społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej zaś znajdując się...

Podziel się
Dodaj komentarz

Gdy mowa o filantropii, szefowie firm coraz częściej znajdują się między młotem a kowadłem, z jednej strony wysłuchując żądań większej społecznej odpowiedzialności biznesu, z drugiej zaś znajdując się pod nieustanną presją inwestorów oczekujących maksymalizacji krótkookresowych zysków przedsiębiorstw. W odpowiedzi wiele firm stara się traktować własną dobroczynność w sposób bardziej strategiczny. Działalność charytatywna coraz wyraźniej staje się formą public relations lub reklamy, ponieważ służy tworzeniu wizerunku firmy.

Istnieje jednak inny, naprawdę strategiczny sposób myślenia o filantropii. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać działalność charytatywną do poprawiania jakości otoczenia biznesowego w miejscach, w których funkcjonują. Używanie dobroczynności w celu ulepszania kontekstu konkurencyjnego wymaga uzgadniania celów społecznych i ekonomicznych firmy oraz zapewnia jej korzystniejsze perspektywy długofalowego rozwoju. Ponadto zwrócenie uwagi na kontekst konkurencyjny sprawia, że przedsiębiorstwo nie tylko przekazuje pieniądze na cele społeczne, ale także angażuje w działalność charytatywną posiadane zdolności i relacje z otoczeniem. Osiągane dzięki temu efekty znacznie przekraczają wyniki dobroczynnej działalności indywidualnych darczyńców, wszelkich fundacji, a nawet organizacji rządowych.

Obranie nowego kierunku wymaga jednak od firm dokonania zmian w traktowaniu programów dobroczynnych. Na przykład inwestycje charytatywne służące podnoszeniu poziomu edukacji lub polepszaniu warunków życia na określonym obszarze mogą przynosić korzyści także samemu przedsiębiorstwu. Ich wpływ na poprawę konkurencyjności firmy może polegać także na przyczynianiu się do rozwoju lokalnych rynków lub zmniejszaniu korupcji w otoczeniu biznesowym.

Tagi: strategia konkurencyjna, akademia managera, Biblioteka Managera
Źródło:
Harvard Business Review Polska
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz