Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Materiał sponsorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Firma bardziej eko

Podziel się:

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska, coraz więcej firm dostrzega konieczność inwestowania w rozwiązania proekologiczne. Z jednej strony zielone inwestycje pomagają spełniać coraz bardziej restrykcyjne wymagania, z drugiej przynoszą korzyści ekonomiczne. Zwiększają konkurencyjność firm, redukują koszty produkcji, przyciągają inwestorów. Zmiany pozwalają budować pozytywny wizerunek marki i odpowiadać na proekologiczne oczekiwania konsumentów. Wdrażanie proekologicznych rozwiązań to zatem nie tylko odpowiedź na wyzwania środowiskowe, ale także strategiczny krok w kierunku długoterminowego sukcesu i zrównoważonego rozwoju firm. W realizacji tych zamierzeń polskie firmy mogą korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Firma bardziej eko
Fot. bancha – Adobe Stock (materiały partnera)

Kredyt Ekologiczny

Firmy mikro, małe i średnie planujące realizację zielonych inwestycji mogą skorzystać z Kredytu Ekologicznego oferowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków komercyjnych. Instrument ten pomaga sfinansować modernizację posiadanej infrastruktury (np. budynków, maszyn i urządzeń), zakup lub modernizację systemów OZE oraz termomodernizację budynków. Docelowym efektem inwestycji, poprzedzonej obowiązkowym audytem energetycznym, powinno być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w firmie (w obszarze inwestycji) co najmniej o 30%. Firmy zainteresowane wsparciem muszą uzyskać wcześniej promesę kredytową wydaną przez komercyjny bank kredytujący (lista banków dostępna na stronie). W wystawionej promesie bank potwierdza zdolność kredytową firmy i zobowiązuje się do sfinansowania inwestycji. Wówczas firma może złożyć w BGK wniosek o dofinansowanie projektu i spłacenie części kapitałowej udzielonego kredytu. Firmy, w zależności od ich wielkości i lokalizacji oraz rodzaju inwestycji, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 80% kosztów kwalifikowanych.

"Zazielenienie firm" w ramach Ścieżki SMART

Firmy planujące realizację inwestycji proekologicznych mogą starać się o wsparcie dotacyjne udzielane w ramach konkursów Ścieżki SMART. Instrument ten umożliwia realizację projektów modułowych, w których firma wybiera do realizacji jeden z dwóch modułów obligatoryjnych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R). Jednym z takich modułów dodatkowych jest właśnie moduł służący "zazielenieniu firmy". Jego celem jest wspieranie transformacji przedsiębiorstw w kierunku rozwoju zrównoważonego i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Przedsiębiorcy, zarówno MŚP obsługiwane przez PARP, jak i firmy duże obsługiwane przez NCBR, mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), dostosowaniu do norm środowiskowych oraz podnoszeniu efektywności gospodarki odpadami. Mają także możliwość sprawdzenia swoich produktów pod kątem uzyskiwanych efektów środowiskowych (usługa ETV Environmental Technology Verification) oraz możliwość zbadania wpływu produktu na środowisko naturalne w całym jego cyklu życia (usługi LCA – Life-Cycle Assessment lub PEF – Product Environmental Footprint). Wprowadzane zmiany proekologiczne muszą mieć charakter innowacji co najmniej na poziomie firmy realizującej projekt. Firmy z sektora MŚP mogą liczyć na dofinansowanie od 15% do 80%, w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa lub lokalizacji inwestycji.

Gwarancje bankowe na "zielone inwestycje"

Dzięki środkom Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG, przedsiębiorcy (MŚP) mogą także uzyskać oferowane przez BGK bezpłatne gwarancje zabezpieczające kredyty, służące sfinansowaniu inwestycji związanych z termomodernizacją budynków oraz innych inwestycji proekologicznych i ekoinnowacyjnych (Gwarancja Ekomax dla kredytów inwestycyjnych i Gwarancja Biznesmax Plus dla kredytów inwestycyjnych i obrotowych). Podobnie jak w przypadku Kredytu Ekologicznego, firmy zgłaszają się w tym celu do odpowiedniego banku komercyjnego z wnioskiem o udzielenie kredytu i jednocześnie o udzielenie gwarancji. Wszystkie formalności w tym zakresie realizowane są przez bank kredytujący. Gwarancja może objąć zabezpieczeniem do 80% kapitału kredytu. Po zakończeniu projektu firmy mogą dodatkowo ubiegać się o dotację w wysokości do 10% (Biznesmax Plus) lub 20% (Ekomax) wypłaconego kredytu w części nieobjętej gwarancją oraz dopłatę do odsetek w przypadku kredytu obrotowego (Biznesmax Plus).

Inwestycje ekologiczne przynoszą firmom wymierne korzyści

W obecnych czasach, kiedy troska o środowisko staje się coraz ważniejsza, firmy, które zdecydują się na zielone inwestycje, zyskują przewagę, która może przynieść im korzyści na wielu płaszczyznach. Inwestycje takie pozwalają firmom przede wszystkim na redukcję ich kosztów operacyjnych. Modernizacja i wymiana maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie, instalacja odnawialnych źródeł energii czy też budowa bardziej efektywnych źródeł ciepła pozwalają firmom znacznie obniżyć rachunki za energię. Inwestycje w zielone technologie przekładają się także na większą rynkową konkurencyjność firmy. Zarówno klienci, jak i partnerzy biznesowi, coraz bardziej świadomi ekologicznie, decydują się na wybór tych produktów, które uwzględniają dbałość o środowisko naturalne. Firmy, dzięki zielonym inwestycjom, a także wprowadzanym w ich efekcie innowacjom, mogą pozyskać nowych klientów i wejść na nowe rynki. Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju podnosi także wartość firmy na rynku kapitałowym. Inwestorzy coraz częściej biorą bowiem pod uwagę aspekty ekologiczne i społeczne (ESG – Environmental, Social and Governance) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zostanie "firmą eko" się opłaca. Teraz jest też to znacznie łatwiejsze, dzięki wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Więcej informacji o szczegółowych zasadach wsparcia i trwających naborach można znaleźć na stronach www. poświęconych poszczególnym instrumentom.

Przydatne strony www.:

Materiał sponsorowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl