Notowania

inflacja w polsce
20.05.2011 14:02

NBP podaje, ile wyniosła inflacja

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,1 procent w kwietniu w ujęciu rocznym wobec 2 procent r/r w marcu

Podziel się
Dodaj komentarz
(VikaValter/iStockphoto)

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,1 procent w kwietniu w ujęciu rocznym wobec 2 procent r/r w marcu - podał Narodowy Bank Polski.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w kwietniu 4,3 procent w ujęciu rocznym wobec 4 procent w marcu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła kwietniu 2,9 procent wobec 2,7 procent w marcu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła kwietniu 3,6 procent wobec 3,4 procent w marcu.

Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w kwietniu wyniósł 4,5 procent r/r wobec 4,3 procent r/r w marcu.

CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15 procent średnia obcięta zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w procent)
11/2010 2,7 2,3 1,7 1,2 2,3
12/2010 3,1 2,9 1,8 1,6 2,4
01/2011 3,6 3,1 2,5 1,6 3
02/2011 3,6 3,2 2,5 1,7 3,2
03/2011 4,3 4 2,7 2 3,4
04/2011 4,5 4,3 2,9 2,1 3,6
zmiany do poprzedniego miesiąca (w procent)
11/2010 0,1 0,1 0,3 0 0,1
12/2010 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1
01/2011 1,2 0,9 0,9 0,4 0,9
02/2011 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3
03/2011 0,9 1,1 0,5 0,5 0,4
04/2011 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3

Źródło: NBP

Od marca 2009 roku NBP publikuje cztery miary inflacji bazowej: inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (eliminuje ceny, które nie są kształtowane przez mechanizmy rynkowe, lecz podlegają różnego rodzaju regulacjom), inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (powstaje poprzez wyłączenie wpływu cen najbardziej zaburzonych, czyli szczególnie wrażliwych na różnego rodzaju szoki popytowe i podażowe), inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (eliminuje ceny dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe) oraz 15 procent średnia obcięta (średnia ważona na zbiorze grup cen, których wagi skumulowane - odpowiadające uprzednio posortowanym rosnąco wskaźnikom cen - są większe niż 15 procent i mniejsze niż 85 procent).

Dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało inflacji bazowej na średnim poziomie 2,1 procent w kwietniu. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale 2 procent do 2,3 procent przy średniej na poziomie 2,11 procent.

Tagi: inflacja w polsce, inflacja, kraj, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, inflacja i bezrobocie
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz