Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Artykuł sponsorowany

Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne konsultacje

Podziel się:

W Polsce 52% osób mieszka w domach jednorodzinnych. Ich budowa, eksploatacja czy remont budzą wiele pytań. Dlatego inżynierowie budownictwa postanowili zorganizować dzień otwarty. W sobotę – 25 września każdy może zgłosić się na bezpłatną konsultację z ekspertami.

Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne konsultacje
(materiały partnera)
bESEVpOZ

Głównym celem organizacji akcji "Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu" jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

W branży budowlanej nie było przestoju spowodowanego przez pandemię. W 2020 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wydał pozwolenia na budowę 121 366 budynków jednorodzinnych i 11 557 budynków wielorodzinnych. Jednocześnie w tym samym okresie oddano do użytkowania 92 266 nowych budynków mieszkalnych, z czego 96,8% stanowiły budynki jednorodzinne (dane GUS). Średni czas trwania budowy takiego obiektu wynosi ok. 38,5 miesiąca. By zrealizować inwestycję, trzeba załatwić liczne formalności i podjąć wiele decyzji, które będą miały wpływ na kolejne dziesiątki lat życia w budynku, czyli jego eksploatację. Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców budynku zależą zatem od ich wyborów na tym początkowym etapie, ale również od regularnych, wykonywanych przez fachowców, kontroli stanu obiektu i jego instalacji.

"Wierzę, że inicjatywa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która obejmie całą Polskę, przyciągnie szerokie grono interesariuszy. Tych, którzy dopiero budują swój dom lub zajmują się własnymi zasobami mieszkaniowymi. Przygotowaliśmy to wydarzenie z troski o inwestorów, zwłaszcza tych indywidualnych. Kiedy mówi się nieustannie o ułatwieniach proceduralnych i próbuje zastępować rzetelną dokumentację projektową marketingową wizualizacją obiektu, tym ważniejsza jest troska o bezpieczeństwo i koszty eksploatacji budynków. Wiele tzw. ułatwień to tylko przyzwolenie na odroczoną płatność. Życie budynku zaczyna się od pomysłu na niego, ale kończy po dziesiątkach lat. Dlatego, aby usatysfakcjonować pokolenia, o techniczne szczegóły należy zadbać już teraz" – zaznacza prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – logistyka

W ramach akcji każdy będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy, by uzyskać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane, instalacji. Na spotkania mogą również zgłaszać się właściciele budynków, które wymagają modernizacji, przebudowy lub remontu, bądź ich zarządcy. Na stronie internetowej www.dzieninzyniera.pl jest interaktywna mapa z adresami punktów konsultacyjnych w całej Polsce. Jest ich już blisko 100. Jak zapewniają pomysłodawcy i koordynatorzy akcji – Mariusz Okuń i Radosław Sekunda z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – w każdym z punktów konsultacyjnych eksperci Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) będą pracować w wielobranżowych zespołach. Jeśli ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie będą możliwe spotkania w punktach konsultacyjnych, zorganizowane zostaną porady online.

bESEVpPb
Zobacz także: Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa - 25 września 2021 r.

Wsparcie i patronaty

Ogólnopolska akcja PIIB objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Patronami medialnymi są "Przegląd Budowlany" oraz "Inżynier Budownictwa".

bESEVpPh

"To bardzo interesująca inicjatywa, która pozwoli przedstawić szerokiej grupie inwestorów aspekty prawne, organizacyjne i techniczne procesu budowlanego. Myślę, że takie działania będą ciekawym elementem promującym profesję inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego oraz uświadomią wielu osobom, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają inżynierowie" – podkreślił Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

W związku z ogólnopolską akcją redakcja miesięcznika "Inżynier Budownictwa" przygotowała na wrzesień nieco inne niż dotąd wydanie branżowego czasopisma. Będzie ono w dużej mierze poświęcone budownictwu jednorodzinnemu.

"W tym wyjątkowym wydaniu magazynu opublikowaliśmy artykuły przedstawiające rolę kierownika budowy przy realizacji inwestycji, jak również potencjalne zagrożenia dla inwestora, który podejmie się niedostatecznego nadzoru w trakcie budowy" – mówi Aneta Grinberg-Iwańska, prezes zarządu Wydawnictwa PIIB sp. z o.o. oraz redaktor naczelna czasopisma "Inżynier Budownictwa".

bESEVpPi

Wrześniowy numer "Inżyniera Budownictwa" otrzyma każdy, kto 25 września skorzysta z konsultacji z inżynierami budownictwa na terenie całego kraju.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa to samorząd zawodowy inżynierów budownictwa powołany do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. PIIB zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyka zawodowa.

bESEVpPC
Artykuł sponsorowany
budownictwo
Źródło:
money.pl