Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Kasy online - zmiany przepisów w 2021

Podziel się:

Zmiany w zakresie kasy fiskalnych następują stopniowo - także w tym roku nowe grupy zostają objęte obowiązkiem wymiany kas.

Kasy online - zmiany przepisów w 2021
Kasy online - zmiany przepisów w 2021 (materiały partnera)
bEEAOaJN

Artykuł sponsorowany

Ustawodawca wprowadził zamianę tradycyjnych kas fiskalnych na kasy online. Co jakiś czas, kolejne grupy przedsiębiorców obligowane są do zamiany tych urządzeń na kasy fiskalne online. Jaki zamysł stał za tymi regulacjami? Chodzi o to, aby lepsza była kontrola, mniej nadużyć fiskalnych. Dzięki temu, że system przesyłu danych jest całkowicie automatyczny, istnieje mniej możliwości niezadeklarowania naszego przychodu. Jak działa to w praktyce? Wszelkie dane dotyczące paragonów fiskalnych, raportów dobowych czy dokumentów niefiskalnych i przeglądów okresowych gromadzi Centralny Rejestr Kas nazywany także Repozytorium. Dane są tam przekazywane automatycznie, a nie przesyłane przez przedsiębiorcę. Dzieje się to co dwie godziny lub nawet w innym harmonogramie, który zostaje ustalony z góry. Istotą procesu jest to, iż przesył danych następuje nie tylko bez konieczności żadnego działania ze strony użytkownika, ale także - bez jego wiedzy.

Warto też wspomnieć, że zamiana tradycyjnej kasy na kasę fiskalną online nie wpływa na ewidencjonowanie sprzedaży i wydawanie paragonów klientom. Różnią się one między sobą tylko tym, że dla prawidłowego działania, kasy online wymagają podpięcia do Internetu. Pociąga to za sobą wycofanie z rynku urządzeń, które w dzisiejszych czasach stanowią przeżytek i nie nadają się do obecnie panujących wymagań.

bEEAOaJP

Kasy fiskalne online - jakie zmiany nastąpią w 2021 roku

Wprowadzanie kas fiskalnych online nie jest nowym pomysłem. Systematycznie, kolejne grupy przedsiębiorców obejmowane są obowiązkiem wymiany kas na nowe. Istotne jest tu powiedzenie, iż przepisy dotyczące kas fiskalnych online dotyczą tylko tych przedsiębiorców, którzy są stronami transakcji sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Już w tym roku nastąpią w tym zakresie kolejne zmiany - do obowiązkowej wymiany kas dołącza kolejne grupy. Branże gastronomiczne, hotelarskie i sprzedające węgiel, brykiet i tym podobne miały być objęte tym obowiązkiem już w zeszłym roku, ale pandemia koronawirusa spowodowała, że nastąpiło opóźnienie, mające ułatwić przedsiębiorcom przejście na nowe kasy. Termin dla tych branż wyznaczono na 1 stycznia 2021. W połowie roku natomiast dołączą do nich przedsiębiorcy oferujący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze a także związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (tu wyłącznie w zakresie wstępu do obiektu). Jak na razie termin został wyznaczony na 1 lipca, trudno jednak obecnie przewidzieć czy i w tym wypadku COVID-19 nie opóźni wejścia w życie przepisów.

Wymiana kasy i ulga

Nie wszyscy wiedzą, że przepisy ustawy o podatku VAT przewidują ulgę na zakup kas fiskalnych online. Wynosi ona 90% wartości netto kasy (nie więcej jednak niż 700 złotych). Przedsiębiorca nie musi zgłaszać kasy fiskalnej online, żeby skorzystać z ulgi. Obligatoryjny jest jednak zakup kasy w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Termin 6-miesięcy dotyczy przedsiębiorców, którzy terminowo rozpoczęli ewidencję na swojej pierwszej kasie online zgodnie z przepisami. Ulgę fiskalną mają nie tylko na pierwszą kasę, ale również na kolejne kasy online zakupione w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji.

Brak kasy fiskalnej online - możliwe kary

Jeżeli zaniechamy obowiązku wymiany zwykłej kasy na kasę fiskalną online w terminie, może zostać na nas nałożona kara. Przede wszystkim, utracimy prawo do ulgi na zakup kasy. Ponadto ustalone zostanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy zbyciu towarów i usług.

bEEAOaJV

Warto zainteresować się wymianą kasy szybciej niż przed terminiem wejścia przepisów w życie. Da nam to więcej czasu na wybór modelu, który spełnia wszystkie biznesowe potrzeby naszego przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany

bEEAOaKq