Notowania

informatyzacja państwa
30.07.2013 18:50

Informatyzacja państwa. Rząd przyjął projekt zmian

Nowe przepisy mają ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami oraz zwiększyć liczbę i jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Maj/Reporter)

Upowszechnienie komunikacji elektronicznej między urzędami administracji państwowej a obywatelami - to cel projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przyjętego dziś przez Radę Ministrów

Zmiany obejmują administrację publiczną, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, a także ordynację podatkową.

W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu rządu podkreślono, że projektowane przepisy mają ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Nowelizacja jest jednym z etapów zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli - czytamy w komunikacie.

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez instytucje publiczne w kontaktach z obywatelami elektroniczną skrzynką podawczą (ESP), a także m.in. rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (Poczta Polska, banki). Profil zaufany jest bezpłatną formą uwierzytelnienia tożsamości obywatela w kontaktach z administracją.

Projekt zakłada też stworzenie bazy adresów ESP wykorzystywanych przez podmioty publiczne oraz wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne.

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego mają dotyczyć zwiększenia zakresu komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym. Chodzi o to, aby uczestnicy postępowania wyrazili zgodę na stałe kontaktowanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w określonych sprawach prowadzonych na podstawie kpa.

Wprowadzona ma być także możliwość wyrażenia przez uczestników postępowania dodatkowej zgody na doręczanie jej pism w formie dokumentu elektronicznego. Projekt zakłada także zwiększenie możliwości elektronicznego wglądu w akta spraw w organach administracji publicznej, w których wdrożony został system elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wprowadzona ma być także nowa przesłanka dopuszczająca stosowanie e-doręczeń; zgodnie z nią już samo złożenie elektronicznego podania obliguje organ do komunikacji drogą elektroniczną. W projekcie dopuszczono także stosowanie elektronicznych kopii dokumentów papierowych wymaganych w danej sprawie administracyjnej. Kopie muszą zostać jednak uwierzytelnione przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Również w zmianach dotyczących Ordynacji podatkowej zaproponowano zgodę na komunikowanie się za pomocą środków elektronicznych, e-doręczenia dokumentów, elektroniczny wgląd w akta sprawy.

Zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują zapewnienie kompleksowej elektronizacji postępowania sądowo-administracyjnego.

Chodzi m.in. o wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w sądach administracyjnych jako mechanizmu wspierającego prowadzenie akt sprawy sądowej; możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej; kompleksowe uregulowanie kwestii tworzenia i doręczania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ESP/podpisu elektronicznego.

Na jutro zapowiedziano konferencję prasową szefa MAC Michała Boniego m.in. na temat przyjętego przez rząd projektu.

Czytaj więcej w Money.pl
Tusk o 10-leciu szefowania PO: _ nie mam kompleksów _ Podkreślił, że kiedy obejmował funkcję przewodniczącego Platformy, PO miała notowania na poziomie 8-10 proc.
Praca w Polsce staje się przywilejem Miller podkreślił, że praca w Polsce staje się przywilejem. _ Także w tych rodzinach, w których ojciec czy matka mają pracę, jest coraz więcej lęku, że mogą swoje zatrudnienie utracić - _ mówił polityk.
Kurski: Platforma Obywatelska zawiodła Kurski stwierdził, że PO rządzi już 6 lat i jest to czas pozwalający na jej rozliczanie.
Tagi: informatyzacja państwa, informatyzacja, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, telekomunikacja, prawo, najważniejsze, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz