Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Informacja prasowa
|
Informacja prasowa

Operatorzy i media – usługi telewizyjne w Internecie, must carry, RPD

Podziel się:

Jesienią 2021 roku powinniśmy dyskutować o tym, w jaki sposób na polskim rynku funkcjonują nowe regulacje w zakresie dystrybucji treści audiowizualnych w Internecie i must carry, a nie dopiero zastanawiać się, jak mogą one wyglądać. Do dnia 19 września 2020 roku Polska miała bowiem obowiązek implementować nowelizację dyrektywy audiowizualnej (2018/1808). Z dniem 21 grudnia 2020 roku upłynął natomiast termin na wdrożenie EKŁE (dyrektywa 2018/1972), regulującego m.in. must carry. Wreszcie do dnia 7 czerwca 2021 roku należało wprowadzić przepisy wykonujące dyrektywy prawnoautorskie – 2019/789 i 2019/790. Żaden z tych terminów nie został jednak przez Rzeczpospolitą Polską dotrzymany, stąd dyskusja o nowych regulacjach może niekiedy przypominać spekulacje.

Operatorzy i media – usługi telewizyjne w Internecie, must carry, RPD
(materiały partnera)

Wojciech Szymczak – radca prawny, Kancelaria Prawna Media

Praktycznie pewny jest kształt implementacji dyrektywy audiowizualnej. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest już bowiem gotowa i tylko czeka na wejście w życie z początkiem listopada. Tutaj zmiany odczują zwłaszcza usługi nielinearne. VOD będzie podlegać rejestracji. Regulacją objęte zostaną także platformy udostępniania wideo, gdzie katalog nie jest określany przez dostawcę, lecz zawiera m.in. treści tworzone przez użytkowników. Dla relacji operatorów z nadawcami kluczowy może okazać się nowy art. 44b, który pozwoli operatorom na podmianę reklam w programie, za zgodą nadawcy. Praktyczny wymiar tej zmiany zależy jednak od podejścia KRRiT, która musi zliberalizować swoje stanowisko co do sposobu liczenia czasu reklam w przypadku ich różnicowania w przekazie.

Wskutek wdrożenia EKŁE nie dojdzie natomiast raczej do żadnych zmian w must carry. Tutaj na aktualny kształt regulacji największy wpływ ma praktyka KRRiT wsparta orzecznictwem sądów administracyjnych. Przesądzone zostało bowiem objęcie obowiązkiem must carry także rozprowadzania w Internecie.

Większą niewiadomą jest reforma regulacji usług audiowizualnych na gruncie prawnoautorskim. Nie jest znany nawet projekt ustawy implementującej dyrektywy 2019/789 i 2019/790. Dla operatorów istotny może być natomiast sposób wdrożenia zwłaszcza tej pierwszej. Zakłada ona bowiem objęcie obowiązkiem pośrednictwa OZZ wszystkich technologii reemisji, w tym Internetu, oraz uregulowanie "direct injection" ("wprowadzanie bezpośrednie"). Jednocześnie państwom członkowskim pozostawiona została pewna dowolność w sposobie implementacji. To zatem od decyzji podjętych przez polskiego ustawodawcę będzie zależeć, w jaki sposób ukształtowane zostaną relacje nadawców i operatorów z OZZ, w zakresie reemisji i "direct injection".

Największą zagadką pozostaje natomiast, czy, a jeśli tak to w jaki sposób, uregulowane zostanie wykorzystywanie RPD, czyli "return-path-data", a zatem danych ze ścieżki zwrotnej dekodera. Są one kluczowe dla tworzonego przez KRRiT (w ramach projektu Telemetria Polska) jednoźródłowego badania mediów. RPD docelowo pozwalałyby personalizować reklamy (DAI), na takich zasadach, jak odbywa się to w Internecie. Na razie brak jest unijnych przepisów, które zobowiązywałyby Polskę do jakichś ruchów legislacyjnych. Na horyzoncie pojawił się jednak projekt rozporządzenia UE ws. e-privacy, zastępującego dyrektywę 2002/58. W jego aktualnej wersji proponuje się umożliwić wykorzystanie RPD do badania oglądalności. Rozporządzenie podlega bezpośredniemu zastosowaniu, a zatem przyjęte w tym kształcie, wprowadziłoby podstawę do pozyskiwania i wykorzystywania RPD przez operatorów w szerszym niż dotychczas zakresie.

Informacja prasowa
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl