Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Materiał partnera: Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej

Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia… Czym jest ocena efektywności projektów PPP?

Podziel się:

Zastanawiasz się nad realizacją projektu w partnerstwie publiczno-prywatnym? Bardzo istotnym krokiem w przygotowaniu projektu PPP jest sporządzenie oceny efektywności. Pozwala ona porównać możliwe sposoby realizacji przedsięwzięcia, oszacować korzyści, jakie mogą wynikać z zastosowania PPP, a przede wszystkim potwierdzić wykonalność przedsięwzięcia.

Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia… Czym jest ocena efektywności projektów PPP?
Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (materiały partnera)
bEEBrcxx

Prawo nakłada na podmiot publiczny obowiązek sporządzenia oceny efektywności przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego. Za pośrednictwem analiz wykonanych w ramach oceny efektywności podmiot publiczny zyskuje informację na temat wykonalności projektu, prawidłowości przyjętych założeń finansowych, prawnych, technicznych, a także na temat korzyści społecznych wynikających z realizacji przedsięwzięcia.

Istotnym elementem analiz jest określenie zasad wynagradzania partnera prywatnego, zarówno wysokości płatności ze strony podmiotu publicznego, jak i wysokości opłat, jakie mogą być pobierane przez partnera prywatnego od końcowych użytkowników. W trakcie przeprowadzanych analiz określa się też strukturę projektu, zadania i ryzyka jakie przejmą na siebie podmiot publiczny i partner prywatny. Ocena efektywności to również analizy prawne, techniczne, rynkowe i wszystkie inne analizy niezbędne do podjęcia decyzji o optymalnym sposobie realizacji przedsięwzięcia. O szczegółowości analiz w ramach oceny efektywności przesądza przede wszystkim wielkość i stopień skomplikowania projektu.

Ocena efektywności ma na celu wykazanie, czy realizacja projektu w formule PPP będzie bardziej korzystna niż zastosowanie tradycyjnych sposobów realizacji przedsięwzięcia przez podmiot publiczny. PPP nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem, dlatego warto w sposób profesjonalny i rzetelny przygotować ocenę efektywności, poświęcając odpowiednią ilość czasu i niezbędne środki. Brak przeprowadzonych analiz lub ich powierzchowność były wielokrotnie przyczyną nieudanych postępowań na wybór partnera prywatnego czy ograniczonych korzyści na etapie realizacji umowy PPP.

bEEBrcxz

Raport NIK z 2020 r. dotyczący realizacji przedsięwzięć w PPP przez jednostki samorządu terytorialnego potwierdza, że o sukcesie zamierzenia, które zostaje podjęte w PPP, w znacznej mierze decyduje etap przygotowawczy, do którego należą dobrze i rzetelnie przeprowadzone analizy przedrealizacyjne. Warto więc pamiętać, że ocena efektywności przedsięwzięcia to kluczowy czynnik sukcesu projektów PPP!

Więcej informacji na temat oceny efektywności projektów PPP znajdą Państwo w Wytycznych PPP. W tym dokumencie każdy podmiot publiczny znajdzie praktyczne wskazówki – jak wykonać „krok po kroku” takie analizy i co powinny one zawierać.

Dodatkowo, każdy podmiot publiczny może zwrócić się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o ocenę poprawności przeprowadzonych analiz. Uzyskana opinia zawiera m. in. odniesienie do prawidłowości i kompletności przeprowadzonych badań, ocenę przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, proponowanego podziału ryzyka i zaproponowanego mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego. W opinii Ministra przedstawiane są również rekomendacje, których wdrożenie może zwiększyć szanse powodzenia i poprawić jakość projektu PPP. Opinia ta nie jest wiążąca a ostateczna decyzja co do formuły realizacji inwestycji zawsze należy do podmiotu publicznego.

Jeżeli chcą się Państwo bliżej zapoznać się z tematyką PPP, dowiedzieć się, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego, jako pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno‑prywatnego serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z bezpłatnych szkoleń online przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które są dostępne na stronie pppszkolenia.gov.pl. To miejsce, w którym naprawdę warto rozpocząć swoją przygodę z PPP! Szczerze polecam!

bEEBrcxF

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (czyli PPP) to sposób realizacji inwestycji oraz świadczenia usług publicznych. Polega na długoletniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa szkoły, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele najlepiej jak potrafi.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ppp.gov.pl. Można tam dowiedzieć się czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się tam publikacje, wytyczne, dobre praktyki, informacje o rynku PPP w Polsce, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

bEEBrcxG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online są one dostępne w dowolnym czasie i miejscu.

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl.

bEEBrcya
Materiał partnera: Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej
Źródło:
money.pl