Money.plGospodarka Politycy Wiesław Marian Chrzanowski

Wiesław Marian Chrzanowski

Data i miejsce
urodzenia:
1923-12-20, Warszawa
Wykształcenie: Profesor nauk prawnych

Wiesław Marian Chrzanowski

- absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
- w czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego
- w latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne
- w czasach PRL współpracownik prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca prawa
- od 1980 roku doradca NSZZ "Solidarność", współautor statutu "Solidarności"
- w 1989 roku był jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, którego był przewodniczącym w latach 1989-1994
- od d 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego
- w 1991 roku został wybrany marszałkiem Sejmu I kadencji
- w latach 1997-2001 zasiadał w Senacie IV kadencji, wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność
- 3 maja 2005 został odznaczony Orderem Orła Białego

Wiesław Marian Chrzanowski - staż parlamentarny:

  • Poseł I kadencji

Wiesław Marian Chrzanowski - pełnione funkcje:

  • Minister Sprawiedliwości
    Okres pełnienia funkcji: od 1991 do >1993