Money.plGospodarka Politycy Stanisław Dobrzański

Stanisław Dobrzański

Data i miejsce
urodzenia:
1949-03-22, Hrubieszów
Wykształcenie: Wyższe

Stanisław Dobrzański

- jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- w latach 1982-1985 sprawował funkcję wicedyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie
- w 1985 roku przez krótki okres był dyrektorem departamentu w ministerstwie kultury i sztuki
- od 1993 do 1996 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów
- od 5 stycznia 1996 do 17 października 1997 roku sprawował funkcję ministra obrony narodowej w rządzie Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza
- w latach 2001-2006 był prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Stanisław Dobrzański - pełnione funkcje:

  • Minister Obrony Narodowej
    Okres pełnienia funkcji: od 1996-01-05 do >1997-10-17