Money.plGospodarka Politycy Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski

Data i miejsce
urodzenia:
1931-08-18, Przybysławice, k. Miechowa
Wykształcenie: Wyższe

Krzysztof Kozłowski

- ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w 1956), Związany ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego - od 1965 roku zastępca redaktora naczelnego. Redaktor, szef działu krajowego tego pisma.
- Był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie i ekspertem NSZZ "Solidarność". Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych i podzespole ds. środków masowego przekazu.
- W rządzie Tadeusza Mazowieckiego został w 1990 podsekretarzem stanu, a następnie ministrem spraw wewnętrznych. Był pierwszym szefem UOP (od 11 maja do 31 lipca 1990 roku), W latach 1989-2001 senator RP (OKP, UD, UW).

Krzysztof Kozłowski - pełnione funkcje:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
    Okres pełnienia funkcji: od 1990-07-06 do >1990-12-14