Jan Łopata

Data i miejsce
urodzenia:
1954-08-16, Motycz
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: urzędnik państwowy

Jan Łopata

- w roku 1980 ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie
- w 1998 roku na UMCS w Lublinie ukończył Podyplomowe Studium Administracji i Zarządzania na Wydziale Prawa.
- w latach 1981 - 1998, jako Prezes Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w Konopnicy
- w latach 1999 - 2001 sprawował funkcję pierwszego Starosty Lubelskiego - w latach 2001 - 2003 był wicewojewodą lubelskim W ruchu ludowym działa aktywnie i nieprzerwanie od 1984 r. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Lublinie, Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, Członka Rady Naczelnej PSL.
Jest także Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Członkiem Zarządu Aeroklubu Lubelskiego, pracuje w Radach Społecznych: Narodowego Funduszu Zdrowia O/Lublin, Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Koniczynką i innymi odznaczeniami resortowymi.
informacje pochodzą ze strony internetowej www.lopata.pl

Jan Łopata - staż parlamentarny:

 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Polskiego Stronnictwa Ludowego
   Okręg wyborczy: 6 Lublin
   Liczba głosów: 8033
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Data wygaśnięcia mandatu: 2011-11-07
   Lista wyborcza: Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Polskie Stronnictwo Ludowe
   Okręg wyborczy: 6 Lublin
   Liczba głosów: 8725