Józef Oleksy

Data i miejsce
urodzenia:
1946-06-22, Nowy Sącz

Józef Oleksy

Marszałek Sejmu w latach 1993-1995 i 2004-2005, premier Polski w latach 1995-1996, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Leszka Millera w 2004, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2004 - 2005).
Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. Jest doktorem ekonomii.
W latach 1970-1978 był tajnym współpracownikiem wojskowego Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego.
Członek PZPR od roku 1968 do 1990. Aktywny działacz ruchu młodzieżowego. Zasiadał w prezydium Zarządu Głównego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP). Przewodniczył Ogólnopolskiej Radzie Młodych Naukowców. Sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR w SGPiS. W 1977 przechodzi do pracy w aparacie partyjnym w Wydziale Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR. Od 1981 do X Zjazdu kierownik Biura Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR. W latach 1987-1989 był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. W 1989 roku pełnił funkcję ministra - członka Rady Ministrów ds. współpracy ze związkami zawodowymi. Uczestnik rozmów "okrągłego stołu".
Poseł na Sejm kontraktowy z ramienia PZPR, później we wszystkich kadencjach Sejmu RP, od 1991 do 2005 jako poseł SLD. W wyborach parlamentarnych w roku 2005 bezskutecznie kandydował do Senatu RP. W latach 1993-1995 pełnił funkcję marszałka sejmu II kadencji.
Od 21 kwietnia 2004 po ustąpieniu Marka Borowskiego wybrany na urząd Marszałka Sejmu IV kadencji. Po niekorzystnym dla niego nieprawomocnym wyroku sądu lustracyjnego I instancji 5 stycznia 2005 Sejm odwołał go z funkcji marszałka Sejmu stosunkiem głosów 379 - za, 17 - przeciw, 48 - wstrzymujących się.
Prezes Rady Ministrów od 7 marca 1995 do 7 lutego 1996. Ustąpił po oskarżeniu przez ministra Spraw Wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego (który zasiadał w rządzie z ramienia prezydenta Wałęsy) o działalność szpiegowską na rzecz Rosji pod pseudonimem Olin. Zarzutów tych nigdy nie potwierdzono, a marszałek-senior Aleksander Małachowski podczas otwierania pierwszego posiedzenia sejmu IV kadencji przeprosił Oleksego za tamto oskarżenie.
Od stycznia do kwietnia 2004 roku wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie Leszka Millera.
18 grudnia 2004 na III Kongresie SLD roku został wybrany na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zastępując Krzysztofa Janika. Podał się do dymisji z funkcji przewodniczącego w maju 2005 roku.
22 grudnia 2004 Sąd Lustracyjny pierwszej instancji orzekł, że Józef Oleksy, wbrew swojemu oświadczeniu, był w latach 1970-1978 tajnym współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego.
21 października 2005 Sąd Lustracyjny drugiej instancji potwierdził orzeczenie sądu pierwszej instancji. Wyrok nie był jednomyślny, zgłoszono zdanie odrębne. Oleksy złożył kasację do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy po raz pierwszy rozpoznawał kasację 4 października 2006, kiedy to postanowił odroczyć rozprawę do 13 grudnia 2006 w związku z uwzględnieniem nowych wniosków dowodowych obrony wspierających zarzuty kasacyjne. Termin ten również uległ zmianie, gdyż w związku z chorobą sędziego rozprawa została zdjęta z wokandy.
31 stycznia 2007 r. Sąd Najwyższy umorzył sprawę Oleksego podejrzanego o kłamstwo lustracyjne uznając, że Józef Oleksy nie wpisując do oświadczenia lustracyjnego swojej współpracy z Agenturalnym Wywiadem Operacyjnym działał w wyniku błędu. Sąd Najwyższy uznał, że Oleksy napisał nieprawdę w oświadczeniu lustracyjnym, ale nie skłamał. Józef Oleksy wypełniając swoje oświadczenie lustracyjne miał być wprowadzony w błąd przez ówczesnego szefa WSI kontradmirała Kazimierza Głowackiego, który w 1997 toku poinformował go - za pośrednictwem szefa MON, Stanisława Dobrzańskiego - że służba w AWO nie podlega ujawnieniu w oświadczeniu lustracyjnym. Sąd Najwyższy tym samym uwzględnił wyjaśnienia Józefa Oleksego, że nie mógł on też wiedzieć, że do 1973 r. AWO podlegał pod rozpoznanie wojskowe, a nie pod organa operacyjne wojskowych służb specjalnych PRL.

Józef Oleksy - staż parlamentarny:

 • Poseł X kadencji
 • Poseł I kadencji
 • Poseł II kadencji
 • Poseł III kadencji
 • Poseł IV kadencji

Józef Oleksy - pełnione funkcje:

 • Premier
  Okres pełnienia funkcji: od 1995-03-07 do >1996-01-26
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Okres pełnienia funkcji: od 2004 do >2004