Money.plGospodarka Politycy Władysław Ortyl

Władysław Ortyl

Data i miejsce
urodzenia:
1954-06-27, Mielec
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Władysław Ortyl

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
- w 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność konstrukcje lotnicze).
- w latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od 1992 do 1998 r. był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a następnie pełnomocnikiem zarządu (2002-2005).
- w latach 1979-1981 był nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu, a od 1997 do 1999 r. - w I Liceum Ogólnokształcącym w tym mieście.
-w latach 1998-2005 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego pełniąc w nim funkcje członka zarządu i wicemarszałka (1998-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym.
- w latach 1993-1996 był członkiem zarządu oraz wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie, a następnie członkiem Rady Programowej tego stowarzyszenia w latach 1997-1999
- był również założycielem Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu w 1997 r., następnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a od 2003 r. jest wiceprezesem zarządu tego stowarzyszenia
Jest członkiem Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie "Klub Integracji z Wiejską Europą" w Rzeszowie.
- w latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich Banku Światowego
- w latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Od 2004 do 2005 r. był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
Od 1980 r. członek NSZZ "Solidarność". Pełnił kolejno funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji zakładowej Solidarności WSK PZL i OBR-SK Mielec (1989-1991), a następnie wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Przemysłu Lotniczego (1990-1991). W latach 1989-1991 był także członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie.
- w latach 1990-1991 był członkiem Porozumienia Centrum, następnie należał do Ruchu Społecznego AWS
- w latach 1998-2004 był członkiem Zarządu Krajowego oraz przewodniczącym Zarządu Regionu RS AWS w województwie podkarpackim w latach 2002-2004
Od listopada 2005 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest członkiem i współzałożycielem licznych stowarzyszeń.
Senator VII i VIII kadencji
Biografia za www.senat.gov.pl

Władysław Ortyl - staż parlamentarny:

 • Senator VI kadencji
  • Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 22 Rzeszów
 • Senator VII kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Data wygaśnięcia mandatu: 2011-11-07
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 22 Rzeszów
 • Senator VIII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 55 Rzeszów
   Liczba głosów: 82425