Beata Szydło

Data i miejsce
urodzenia:
1963-04-15, Oświęcim
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Zawód: pracownik samorządowy

Beata Szydło

- W 1987 roku ukończyła studia na kierunku etnografii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989 - 1995 była doktorantką na tym samym wydziale. W 1997 roku skończyła studia podyplomowe dla menadżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001 roku zarządzanie samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

- W latach 1987 - 1995 pracowała jako asystent w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a następnie kierowała działem merytorycznym w Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu. W latach 1997 - 1998 była dyrektorem ośrodka kultury w Brzeszczach.

- W latach 1998 - 2005 była burmistrzem Brzeszcza. Do 2002 roku pełniła też funkcję radnej powiatu oświęcimskiego z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W tym samym roku została wybrana do sejmiku małopolskiego z listy Wspólnoty Małopolskiej, ale pozostała na stanowisku kierownika urzędu miasta. W 2004 roku została wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Brzeszcze

- W 2005 roku zgłosiła się do Platformy Obywatelskiej, ale ostatecznie wstąpiła do szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z listy tej partii została wybrana na posła Sejmu V kadencji. W tym czasie zasiadała w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Reelekcję do Sejmu VI kadencji uzyskała w wyborach parlamentarnych w 2007 roku.

- W 2010 roku została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.

- W 2011 roku po raz kolejny uzyskała mandat poselski i dostała się do Sejmu VII kadencji. We wrześniu 2014 roku zastąpiła Stanisława Kostrzewskiego na stanowisku skarbnika PiS. W trakcie VI i VII kadencji pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

- W 2015 roku w wyborach parlamentarnych ponownie dostała się do Sejmu. 27 października 2015 roku została wyznaczona na kandydata partii PiS na stanowisko prezesa Rady Ministrów. 9 listopada kandydatura została potwierdzona przez Jarosława Kaczyńskiego, a Beata Szydło ogłosiła nazwiska potencjalnych kandydatów na ministrów.

- 16 listopada 2015 roku została powołana na stanowisko Premiera RP. Tego samego dnia został zaprzysiężony nowy rząd.

- 18 listopada 2015 roku wygłosiła expose, a jej rząd uzyskał wotum zaufania większością 236 głosów (202 głosy przeciw i 18 wstrzymujących się głosów).

Beata Szydło - staż parlamentarny:

 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 12 Chrzanów
   Liczba głosów: 14447
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 12 Chrzanów
   Liczba głosów: 20486
 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 12 Kraków I
   Liczba głosów: 43612

Beata Szydło - pełnione funkcje:

 • Premier
  Okres pełnienia funkcji: od 2015-11-16