Money.plGospodarka Politycy Kazimierz Michał Ujazdowski

Kazimierz Michał Ujazdowski

Data i miejsce
urodzenia:
1964-07-28, Kielce
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: polityk

Kazimierz Michał Ujazdowski

Doktor nauk prawnych, polityk, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu IV kadencji.
- od 16 marca 2000 do 12 lipca 2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, od 31 października 2005 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
- poseł na Sejm I, III, IV i V kadencji - w latach 1991-1993 oraz od 1997 (1991-1993 poseł UD i PK, 1997-2001 poseł AWS, od 2001 poseł PiS).
- absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1988).
- pracownik naukowy Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej (obecnie na urlopie).
- w latach osiemdziesiątych związał się z opozycją demokratyczną. W 1982 został aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na karę więzienia w zawieszeniu za działalność opozycyjną (kolportaż ulotek nawołujących do oporu przeciwko stanowi wojennemu). W czasie studiów w Łodzi uczestniczył w działalności Ruchu Młodej Polski. Redagował ukazujące się w drugim obiegu pismo "Prześwit".
- od 2 lipca 2004 sprawował funkcję wicemarszałka Sejmu IV kadencji.
- współtworzył Forum Prawicy Demokratycznej, które w 1991 weszło w skład Unii Demokratycznej.
- w latach 1999-2001 działał w SKL. Wraz z grupą działaczy SKL i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego współtworzył w 2001 Przymierze Prawicy. Był jego prezesem od 2001 do 2002, kiedy to Przymierze połączyło się z Prawem i Sprawiedliwością.
- jest wiceprezesem PiS odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne. Jest współautorem programu tego ugrupowania w dziedzinie kultury, polityki historycznej i zagranicznej oraz projektu nowej Konstytucji RP.
- jest członkiem honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz twórcą Dolnośląskiej Szkoły Młodych Polityków.

Od 31 października 2005 minister kultury i dziedzictwa narodowego.
16 listopada 2007 zastąpił go Bogdan Zdrojewski, któremu tę funkcję powierzył nowy premier Donald Tusk.

Kazimierz Michał Ujazdowski - staż parlamentarny:

 • Poseł I kadencji
  • Data wybrania: 1991-10-27
 • Poseł III kadencji
  • Data wybrania: 1997-09-21
 • Poseł IV kadencji
  • Data wybrania: 2001-09-23
 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 3 Wrocław
   Liczba głosów: 46736
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Liczba głosów: 73416