Lech Wałęsa

Data i miejsce
urodzenia:
1943-09-23, Popów
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: zawodowe

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa, działacz związkowy, polityk, z zawodu elektryk. Lider Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1983 i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995.
- od grudnia 1965 do 1967 pracował w Zakładach ZREMB-u. W latach 1967-1976 był pracownikiem, jako elektryk okrętowy, Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
- w 1970 był członkiem Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Po zakończeniu strajku aresztowany i skazany na rok więzienia.
- w sierpniu 1980 stał na czele strajku w Stoczni Gdańskiej.
- 17 września 1980 został wybrany przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej.
- w kwietniu 1981 na zjeździe delegatów NSZZ Solidarność został wybrany formalnie przewodniczącym Solidarności oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej (1980-1981), której zadaniem było utrzymywanie negocjacji z rządem.
- w grudniu 1981 był internowany w Chylicach, Otwocku i Arłamowie, został zwolniony w listopadzie 1982. Rok później wrócił do pracy w Stoczni Gdańskiej na stanowisko elektryka, które formalnie zajmował do 1990 roku.
- w 1983 przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla.
- w 1987 założył półlegalną Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" która dążyła oficjalnie do legalizacji związku. Istniała ona trzy lata.
- w 1988 był współorganizatorem strajku w Stoczni Gdańskiej, zakończonego ugodą z rządem i rozpoczęciem rozmów Okrągłego Stołu.
- był też współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność.
- w sierpniu 1989 zorganizował spotkanie z przewodniczącymi ZSL i SD, zawiązując w Sejmie koalicję, która utworzyła następnie pierwszy powojenny niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem.
- od 22 grudnia 1990 - prezydent RP i zwierzchnik Sił Zbrojnych RP. W roku 1991 jako pierwszy w historii prezydent Polski złożył wizytę w Izraelu. W roku 1991 jako nowo wybrany prezydent III Rzeczypospolitej odwiedził Stany Zjednoczone i spotkał się z działaczami oraz przywódcami Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie, Chicago i wielu innych centrach licznej ludności polskiej.
- w marcu 1992, w czasie wizyty w Niemczech wysunął koncepcje NATO-bis i EWG-bis, będące alternatywą dla NATO i EWG dla państw Europy Środkowej.
- w roku 1992 przyczynił się do obalenia rządu Jana Olszewskiego, po tym jak minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz umieścił go na liście domniemanych agentów SB jako TW "Bolek".
- w roku 1993 był inicjatorem założenia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform
- w 1993 ułaskawił przestępcę Andrzeja Zielińskiego ps. "Słowik", późniejszego szefa mafii pruszkowskiej - pojawiły się doniesienia prasowe, że dokonał tego w wyniku nacisku Mieczysława Wachowskiego, któremu "Słowik" miał wręczyć łapówkę w wysokości 150 tys. dolarów.
- w 1995 przegrał w drugiej turze wybory prezydenckie z Aleksandrem Kwaśniewskim i 22 grudnia 1995 zakończył kadencję Prezydenta RP

Lech Wałęsa - pełnione funkcje:

  • Prezydent
    Okres pełnienia funkcji: od 1990-12-22 do >1995-12-22