Notowania

strajk
09.07.2007 17:41

Gronkiewicz-Waltz: Protest pielęgniarek jest legalny

To odpowiedź prezydent Warszawy na pismo wojewody mazowieckiego Jacka Sasina, który uznał, że protest jest nielegalny i wezwał prezydent, aby doprowadziła "do stanu zgodnego z prawem".

Podziel się
Dodaj komentarz
(Tomasz Gzell/PAP)

*To odpowiedź prezydent Warszawy na pismo wojewody mazowieckiego, w którym domagał się on podjęcia likwidacji miasteczka namiotowego przed kancelarią premiera. *
Wojewoda Jacek Sasin stoi bowiem na stanowisku, że demonstracja i namiotowe miasteczko przed kancelarią od 19 czerwca, od godz. 15 są nielegalne. Wojewoda argumentuje, że związek miał zezwolenie na protest jedynie 19 czerwca między godzinami 12 a 15 (na czas manifestacji). Od tego dnia pielęgniarki bez przerwy protestują pod kancelarią.
_ 27 czerwca OZZPiP złożył zawiadomienie o zgromadzeniu, które miało się zacząć 1 lipca. Zdaniem wojewody, gmina powinna wydać wtedy decyzję o zakazie zgromadzenia, ponieważ trwający cały czas protest był już naruszeniem prawa. Organ gminy - argumentuje wojewoda - już wtedy wiedział, że zgromadzenie zaczęło się wcześniej, niż złożono zawiadomienie. _Odmiennego zdania jest prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Według niej zgromadzenie pod kancelarią premiera odbywa się legalnie Prezydent stolicy uważa, że zarówno zakaz odbycia zgromadzenia, jak i jego rozwiązanie są najbardziej restrykcyjnymi środkami ograniczenia wolności zgromadzeń publicznych.

"W tym stanie rzeczy odrzucam zarówno twierdzenie Pana Wojewody, dotyczące popełnionych rzekomo przez podległe mi jednostki organizacyjne i osoby "uchybień polegających na niedopełnieniu obowiązków", jak i Pańską wskazówkę dotyczącą "konieczności doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem". Uznaje je bowiem, za bezpodstawne i prawnie nieuzasadnione" - napisała Gronkiewicz-Waltz w odpowiedzi na pismo wojewody.

Prezydent zapowiedziała równocześnie, że nie podejmie żadnych działań przeciwko pielęgniarkom. Dodała, że zgromadzenie można rozwiązać jedynie, gdy zagraża ono życiu lub zdrowiu bądź mieniu. Prezydent uważa, że zakres nadzorczych kompetencji wojewody w kwestii zgromadzeń jest ograniczony wyłącznie do żądania informacji oraz wyjaśnień.

Tagi: strajk, służba zdrowia, gronkiewicz-waltz, wiadomości, gospodarka, polityka, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz