Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

LiD przedstawiła program wyborczy

2
Podziel się:

Zaprezentowany program zatytułowany "Nowa polityka, nowe państwo" rozpoczyna się analizą dwuletnich rządów PiS.

LiD przedstawiła program wyborczy
(PAP/ Andrzej Wiktor)

Utrzymanie stałego wzrostu gospodarczego, zmiany w systemie rentowo-emerytalnym, wprowadzenie euro, wzmocnienie niezależności sądów, likwidacja IPN - to niektóre z punktów programu wyborczego koalicji Lewica i Demokraci.

Zaprezentowany program zatytułowany "Nowa polityka, nowe państwo" rozpoczyna się analizą dwuletnich rządów PiS, również w koalicji z Samoobroną i LPR. LiD zarzuca byłej koalicji m.in. obsadzanie partyjnymi działaczami spółek Skarbu Państwa, czystki kadrowe w mediach publicznych, ograniczenie niezależności sądów, "bezprecedensowe ataki" na Trybunał Konstytucyjny i decyzje Sądu Najwyższego.

POLSKA PRAWORZĄDNA I PONADPARTYJNA

LiD zapowiada, że jego strategicznym celem jest obrona i utrwalanie postanowień obowiązującej konstytucji. Dla wzmocnienia zasad konstytucyjnych proponuje uchwalenie przez Sejm Karty Standardów Politycznych - zbioru zasad postępowania obowiązujących urzędników państwowych, polityków oraz partie.

Centrolewica zapowiada uchwalenie ustaw uniemożliwiających przeprowadzanie czystek kadrowych w urzędach, dyplomacji, mediach publicznych i spółkach. Chce wzmocnić ustawowo niezależność sądów i prokuratury i rozdzielić stanowiska Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości.
_ LiD zapowiada likwidację Prokuratury Krajowej i Prokuratury Apelacyjnej, a w ich miejsce powołanie Prokuratury Generalnej. _

Centrolewica chce zmian w ustawie o CBA. Jej zdaniem, na czele CBA powinna stać osoba niezależna politycznie.

Chce zlikwidować KRRiT w obecnym kształcie oraz IPN. Zasoby Instytutu proponuje przenieść do archiwów państwowych. Postuluje także powołanie Komisji Prawdy i Pojednania - ma ona na podstawie archiwów i zeznań osób pokrzywdzonych oceniać i przekazywać opinii publicznej kontekst wydarzeń historycznych.

POLSKA LUDZI WOLNYCH

LiD zapowiada reformę zawodów prawniczych i dostępu do nich. Chce zreformować skargę konstytucyjną tak, aby przysługiwała w każdej sytuacji naruszenia prawa, a nie tylko wtedy, kiedy kwestionuje się akt prawny, na podstawie którego wydano dane rozstrzygnięcie. Zapowiada uchwalenie nowej ustawy o radiofonii i telewizji, w celu "zagwarantowania rzeczywistego pluralizmu w mediach".

POLSKA - KRAJEM RÓWNYCH SZANS DLA KOBIET I DLA MĘŻCZYZN

LiD deklaruje zniesienie wszystkich, związanych z płcią barier, stojących na przeszkodzie w zdobyciu pracy przez kobiety, robieniu przez nie karier zawodowych, osiąganiu awansu. Chce ustawowo zagwarantować równość płacy za tę samą płacę.

Zapowiada finansowanie sztucznego zapłodnienia i poddanie pod referendum krajowe sprawy liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Chce też zaostrzyć prawo dotyczące przemocy w rodzinie, wprowadzić progresywne zasiłki dla dzieci (zależnie od sytuacji materialnej rodziny) i system gratyfikacji pracy domowej kobiet (przyznawanie połowy emerytury współmałżonka).

ZOBACZ TAKŻE:

Samoobrona liczy na dwucyfrowy wynik
POLSKA BUDUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA

LiD zapowiada zwiększenie nakładów na oświatę; upowszechnianie wychowania przedszkolnego; obniżenie wieku rozpoczęcia szkoły do 6 lat; wprowadzenie 4-letniego liceum; zmniejszenie do 25 uczniów liczebności klas; utworzenia narodowego Funduszu Stypendialnego.

POLSKA ŚWIATŁYCH LUDZI

Celami strategicznymi LiD są: zwiększenie uczestnictwa Polaków w kulturze, zwłaszcza w "wysokiej", zmniejszenie różnic regionalnych w edukacji kulturalnej, poprawa warunków twórczości i działalności artystycznej. LiD zapowiada zwiększenie środków finansowych na kulturę oraz wprowadzenie systemu podatkowego zachęcającego do prywatnego finansowania kultury.

POLSKA BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO I SPRAWNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

LiD deklaruje wprowadzenie systemu rentowego, zapewniającego godne życie; dokończenie reformy systemu emerytalnego (system gwarancji przy wypłatach emerytur z II filaru); wprowadzenie systemu pomocy rodzinie nie ograniczającego się do zasiłków rodzinnych, ale kompleksowego wspierania rodziny; uproszczenie zasad zatrudniania pracowników w małych firmach; wprowadzenie do 2010 r. 6 proc. poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

POLSKA CHRONIĄCA ZDROWIE OBYWATELI

LiD proponuje przekształcenie szpitali w spółki użyteczności publicznej; zorganizowanie "okrągłego stołu" z udziałem m.in. rządu, ekonomistów, związków zawodowych celem zwiększenia zasobów ochrony zdrowia. Chce również zaliczenia usług zdrowotnych do puli dóbr nabywanych z funduszu socjalnego; zwiększenie liczby miejsc na uczelniach medycznych; finansowanie specjalizacji.

*ZOBACZ TAKŻE: *LiD startuje
POLSKA SILNEJ, STABILNEJ I NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

Strategicznym celem polityki gospodarczej LiD jest utrzymanie stabilnego, wysokiego wzrostu gospodarczego. Dla centrolewicy realizacja tego celu ma być gwarancją stworzenia nowoczesnego systemu edukacji oraz bezpieczeństwa społecznego.

Według LiD, polityka rynku pracy ma polegać na inwestowaniu w ludzi, w ich edukację, na obniżaniu pozapłacowych kosztów pracy; na aktywizacji zawodowej kobiet w średnim wieku.

Centrolewica opowiada się za jak najszybszym wprowadzeniem euro. LiD zapowiada przyspieszenie budowy autostrad; dalszą prywatyzację; uproszczenie formalności przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej; zwolnienie na 3 lata pracodawców z opłat na ubezpieczenie społeczne w przypadku pracowników powracających z urlopów wychowawczych.

POLSKA Z WIARĄ W EUROPĘ

Filarami polityki zagranicznej LiD mają być: polityka europejska, stosunki z państwami sąsiedzkimi oraz stosunki euroatlantyckie. LiD postuluje jak najszybsze wejście Polski do strefy Schengen oraz otwartość naszego kraju na urynkowienie Wspólnej Polityki Rolnej, a także walkę o zachowanie wśród priorytetów UE wydatków związanych z pokonywaniem różnic w poziomie rozwoju gospodarczego państw UE.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(2)
Polak
4 lata temu
Tylko targowica ,zagranica,ulica zrealizuje program społeczny,Tusk na prezydenta.
Polak
4 lata temu
widać jak się łaszczą o głosy teraz niech nas w żyć pocałują,Głosuję na PiS.