Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Poprawki PiS do ustaw zdrowotnych przepadły

0
Podziel się

PiS miał uwagi do projektu ustawy wprowadzającej w życie trzy ustawy zdrowotne.

Poprawki PiS do ustaw zdrowotnych przepadły
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
bEhKPZDp

Sejmowa komisja zdrowia nie poparła w czwartek poprawki zgłoszonej przez PiS do rządowego projektu ustawy mającej wprowadzić w życie trzy ustawy zdrowotne: o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o konsultantach medycznych oraz o akredytacji w ochronie zdrowia.

Ustawy te, chociaż podpisane przez prezydenta, w ocenie rządu nie mogą zacząć obowiązywać. Były one częścią pakietu sześciu projektów zdrowotnych autorstwa PO. W listopadzie podpisał je prezydentLech Kaczyński, ale jednocześnie zawetował ustawy: o przekształceniu szpitali w spółki, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawę wprowadzającą reformę. W grudniu weto prezydenta podtrzymał Sejm.

Zgłoszona w środę wieczorem przez PiS poprawka miała - jak mówił przedstawiciel klubuWaldemar Wrona- wyeliminować zapis o nadaniu Rzecznikowi Praw Pacjenta uprawnień do nałożenia na organizatora strajku, zorganizowanego wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kary do 500 tys. zł. Kara dotyczy naruszenia praw pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej; złamanie przepisów o rozwiązywaniu sporów musi zostać wcześniej stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

bEhKPZDr

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji zdrowia przeciw tej poprawce zagłosowali posłowie PO. W ocenie przewodniczącego komisjiBolesława Piechy(PiS), poprawka pozwoliłaby na uniknięcie naruszenia ustaw dotyczących działalności związków zawodowych. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, brak ustawy wprowadzającej powoduje duże problemy interpretacyjne dotyczące przepisów znajdujących się w trzech ustawach zdrowotnych. Zapisano w niej także terminy wejścia w życie ustaw, które podpisał prezydent.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na 5-letnią kadencję będzie powoływał premier. Zebrano w niej najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do _ rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń _.

Ustawa przewiduje, że pacjent będzie miał też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za _ oczywiście bezzasadne _).

bEhKPZDx

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

bEhKPZDS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)